Alimenty bez rozwodu – czy to możliwe?

Konsekwencją niemożności porozumienia się małżonków często jest sytuacja, w której cały ciężar utrzymania dzieci i gospodarstwa domowego spada na jednego z nich. Wówczas pojawia się naturalnie pytanie: czy możliwe są alimenty przed rozwodem?

image

Alimenty przed rozwodem a obowiązki małżonków

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy alimenty na dziecko przed rozwodem są dopuszczalne, zacząć trzeba od obowiązków małżonków. Ich kodeksowe obowiązki to m.in.: wzajemna pomoc, wierność i współdziałanie dla dobra rodziny. Jeżeli jeden z małżonków:

 • opuszcza rodzinę – bez względu na powód,
 • nie partycypuje w kosztach utrzymania domostwa,
 • zaniedbuje dzieci, nie interesuje się nimi i nie łoży na nie,

to drugi małżonek może mieć poważne problemy z utrzymaniem siebie i pozostających pod jego opieką dzieci. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy łożyć na rodzinę przestaje ten małżonek, który był dotychczas jej jedynym żywicielem. Czy zatem można dostać alimenty bez rozwodu?

Mimo że małżonkowie mają wobec siebie i założonej rodziny konkretne obowiązki, to alimenty przed rozwodem nie są możliwe. Świadczenie alimentacyjne może zostać przyznane dopiero w wyroku sądowym. Nie oznacza to jednak, że małżonek, który dotychczas samodzielnie ponosił trud wychowania dziecka czy utrzymania gospodarstwa domowego, musi się dalej godzić na taką sytuację.

Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny – co warto wiedzieć?

Mimo że alimenty przed rozwodem nie są możliwe, to istnieje możliwość złożenia pozwu o zaspokojenie potrzeb rodziny (często jest on określany jako „wniosek o alimenty bez rozwodu” lub „pozew o alimenty bez rozwodu”). Co może uzyskać w sądzie małżonek, który złoży taki pozew?
Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami (dowodami) oraz wysłuchaniu stron, sąd może uznać, że część lub całość kwot:

 • z wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami (np. premią),
 • z czynszu z najmu posiadanych mieszkań,
 • z innych cyklicznych dochodów, np. emerytury czy renty,

będzie przekazywana do rąk drugiego małżonka. W ten sposób małżonek, który pozostał bez środków do życia lub musiał samodzielnie utrzymywać siebie, wspólne dzieci i gospodarstwo domowe, otrzyma finansowe wsparcie.

Mimo, że takie rozwiązanie to nie alimenty na dziecko bez rozwodu w rozumieniu przepisów, to jednak małżonek uzyskuje cykliczne świadczenie pieniężne. Co więcej, dzięki temu, że jest ono przekazywane bezpośrednio na jego rachunek bankowy (lub wypłacane w gotówce), nie musi on np. angażować w sprawę komornika sądowego. To niewątpliwy plus pozwu o zaspokojenie potrzeb rodziny.

Pozew o alimenty przed rozwodem – jak to wygląda

Osoby zamierzające złożyć pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny często zastanawiają się, jak wygląda taka procedura. Warto wiedzieć, że:

 • pozew składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich – sprawę będzie rozpatrywał sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonka,
 • złożenie „wniosku o alimenty bez rozwodu” nie podlega opłacie – małżonek musi jedynie złożyć pozew w wymaganej liczbie egzemplarzy (dla pozwanego i sądu),
 • sąd nie bada, czy i w jakim stopniu małżonkowie przyczynili się do rozpadu pożycia – sprawdza on jedynie, czy zawarte w pozwie żądanie powinno zostać uznane.

Podczas rozprawy sąd wysłuchuje każdą ze stron. Małżonek pozwany może się bronić, np. przedstawić dokumenty świadczące o tym, że uczestniczy finansowo w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub poświęca swój czas, aby wychować dzieci.

Jak napisać pozew o alimenty bez rozwodu – wzór

Osoby zastanawiające się, jak uzyskać alimenty bez rozwodu powinny wiedzieć, że jedynym rozwiązaniem jest złożenie wspomnianego już pozwu o zaspokojenie potrzeb rodziny. Wzór takiego dokumentu może jednak niewiele pomóc. Dlaczego?

Każda sprawa jest indywidualna – wymaga dokładnego rozpatrzenia i szczegółowego opisania sytuacji. Nawet drobne szczegóły mogą okazać się istotne i spowodować, że sąd przychyli się do żądania sformułowanego w pozwie. Korzystając ze wzorów wniosków o alimenty bez rozwodu zamieszczonych w internecie, małżonek samodzielnie ponoszący ciężar utrzymania domu może niedostatecznie uargumentować swoje stanowisko. To główny powód, dla którego pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny warto przygotować samodzielnie lub zlecić jego napisanie specjaliście.

Składając wniosek o alimenty bez rozwodu, należy przedstawić koszty utrzymania rodziny oraz wskazać źródła dochodów małżonka pozwanego.

Na stronie internetowej Legeli znajdziesz intuicyjny w obsłudze kreator pozwu o alimenty bez rozwodu. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy specjalisty i chcesz, aby w sądzie reprezentował cię adwokat, zapraszamy do kontaktu.

Jak uzyskać alimenty od męża lub żony?

Skoro odpowiedź na pytanie, czy bez rozwodu można dostać alimenty, jest negatywna, to jedynym sposobem, aby otrzymać alimenty, jest założenie sprawy o rozwód. Trzeba jednak pamiętać, że np. porzucenie rodziny przez małżonka wcale nie oznacza, że zostanie on zobowiązany do płacenia alimentów. W tym przypadku ważne są:

 • sytuacja materialna małżonka wnoszącego o zasądzenie alimentów – jego stan finansowy musi się pogorszyć lub małżonek musi być w niedostatku,
 • to, czy małżonek został lub nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia – przyznanie alimentów jest możliwe tylko w pierwszej sytuacji i gdy małżonek jest niewinny.

Osobną kwestią są alimenty na dziecko. Rodzice nawet po rozwodzie w dalszym ciągu mają obowiązek łożyć na wspólne dzieci – aż do momentu, gdy będą one mogły samodzielnie się utrzymać.

...
Zespół Legeli