Alimenty od dziadków – kiedy dziadkowie płacą alimenty?

Zdarza się, że po rozwodzie jeden z rodziców robi wszystko, aby nie łożyć na swoje dziecko. Jeżeli prowadzona przeciwko niemu egzekucja komornicza jest nieskuteczna, rozwiązaniem może być domaganie się alimentów od dziadków. Sprawdzamy, kiedy dziadkowie płacą alimenty.

image

Czy dziadkowie mogą płacić alimenty na wnuki?

Pytanie, czy rodzice mogą płacić alimenty za syna lub córkę, pojawia się bardzo często. To, czy dziadkowie mają obowiązek alimentacyjny, wynika bezpośrednio z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Można w nim przeczytać, że obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania obciąża:

  • krewnych w linii prostej
  • rodzeństwo.

Dziadkowie są krewnymi w linii prostej, a to oznacza, że alimenty na dziecko od dziadków są możliwe. Nie oznacza to jednak, że dziadkowie zawsze zostaną zobowiązani do partycypowania w utrzymaniu wnuka czy wnuczki.

Alimenty na dziecko od dziadków często interesują tych rodziców, którzy wyczerpali wszystkie inne możliwości – egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna, a kwota wypłacana z funduszu alimentacyjnego nie pokrywa całości należnych dziecku alimentów (fundusz wypłaca świadczenie w wysokości maksymalnie 500 zł miesięcznie).

Kiedy możliwe są alimenty na dziecko od dziadków?

Aby sąd zasądził alimenty na dziecko od dziadków, muszą istnieć ku temu przesłanki. Możliwe jest to w następujących sytuacjach:

  • gdy rodzic, który powinien utrzymywać dziecko, nie żyje,
  • gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie może się wywiązać ze swojego obowiązku – przyczyna może być od niego niezależna, np. poważna choroba,
  • gdy rodzic skutecznie uchyla się od płacenia na dziecko, np. prowadzi działalność gospodarczą, która oficjalnie nie przynosi żadnych dochodów.

Jest jeszcze jedna przesłanka, która musi zostać spełniona, aby dziadkowie płacili alimenty – mowa tu o pozostawaniu przez dziecko w niedostatku. O niedostatku mówi się wówczas, gdy niemożliwe jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Rodzic opiekujący się dzieckiem powinien zatem wykazać, że np. nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb podopiecznego.

Alimenty od dziadków – wysokość

Jaką wysokość powinny mieć alimenty od dziadków dziecka? Rodzic może ubiegać się o całą kwotę, jaka została zasądzona na rzecz dziecka od jego niepłacącego rodzica. Warto wiedzieć, że sąd będzie sprawdzał potrzeby małoletniego. Warto zatem gromadzić rachunki potwierdzające koszty utrzymania dziecka. Mogą to być takie dokumenty, jak np. faktura za podręczniki, potwierdzenie opłacenia kursu językowego czy rachunki za opłaty eksploatacyjne.

Każda sprawa jest inna, a wysokość alimentów od dziadków dla dziecka powinna zostać dokładnie wyliczona na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania. Tę kwestię sądy weryfikują bardzo dokładnie.

Jak napisać i gdzie złożyć pozew o alimenty od dziadków?

Aby dziadkowie płacili alimenty, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie wyroku sądowego. Jak napisać pozew o alimenty od dziadków? Od strony formalnej nie różni się on wiele od pozwu o alimenty od rodzica – jako pozwanego należy wymienić dziadka bądź babcię. Konieczne jest też sprecyzowanie żądania (wysokości alimentów) i dokładne opisanie sytuacji.

Chcesz złożyć pozew o alimenty od dziadków? Skorzystaj z naszego kreatora pozwu o alimenty lub zleć przygotowanie pozwu jednemu z naszych adwokatów.

Dlaczego warto powierzyć nam swoją sprawę o alimenty? Mamy nie tylko doświadczenie, ale również wiedzę – możemy reprezentować cię zarówno w sprawie o alimenty dla dziecka od drugiego rodzica, jak i w sprawie o alimenty od dziadków. Profesjonalne wsparcie to mniej nerwów i brak konieczności poszukiwania informacji na własną rękę.

Pozew o alimenty od dziadków dziecka należy złożyć w sądzie rejonowym. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie musi wnosić żadnych opłat.

Kiedy dziadkowie nie muszą płacić alimentów?

Dziadkowie, którzy otrzymali pozew, mogą zastanawiać się, jak mogą się bronić i czy muszą łożyć na swojego wnuka lub wnuczkę. Nie będzie tak zawsze. W czasie sprawy o alimenty od dziadków sąd zbada:

  • potrzeby dziecka i to, czy rzeczywiście grozi mu niedostatek,
  • możliwości finansowe dziadków.

Jeżeli dziadkowie otrzymują bardzo niskie świadczenie emerytalno-rentowe, są schorowani i nie mają nieruchomości (np. wynajmują mieszkanie), to sąd może uznać, że nie są oni w stanie płacić alimentów.

Składając pozew o alimenty na dziecko od dziadków, warto pamiętać o jeszcze jednej kwestii – może on wpłynąć motywująco na dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli powodem braku realizowania obowiązku alimentacyjnego nie jest np. choroba, to może się okazać, że rodzic jednak znajdzie środki na zaległe i bieżące alimenty.

...
Zespół Legeli