Wniosek o kontakty z dzieckiem – wzór z omówieniem

Chcesz uregulować swoje kontakty z dzieckiem? Możesz to zrobić na kilka sposobów, a jednym z nich jest złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Wskazujemy, jak przygotować taki wniosek i na co zwrócić uwagę.

image

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – kiedy złożyć do sądu?

Rozstanie czy rozwód może spowodować, że byli partnerzy czy małżonkowie przestają ze sobą rozmawiać i zamiast rozwiązywać spory, dążą do ich eskalacji. Zdarza się, że dotyczą one także kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi. Jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem, to byłemu partnerowi nie pozostaje nic innego, jak złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Analogiczna sytuacja może mieć miejsce po „zgodnym” rozwodzie. Sąd może, ale nie musi uregulować kontakty z dzieckiem. Jeżeli rozwodzący się rodzice wypracowali porozumienie, to naturalnie sąd nie będzie w nie ingerował. Po pewnym czasie relacje byłych już małżonków mogą się popsuć i w efekcie jeden z nich również może wystąpić z takim wnioskiem.

Wniosek o kontakty z dzieckiem – wzór

W internecie bez trudu znajdziesz wiele wzorów wniosków o kontakty z dzieckiem. Korzystanie z nich jednak nie zawsze jest dobrym pomysłem, a to z uwagi na delikatną materię sporu. Pamiętaj, że twoja sprawa różni się od każdej innej rozpatrywanej w sądzie. Dobrze przygotowany wniosek o kontakty z dzieckiem powinien zawierać następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia wniosku,
  • sąd, do którego kierujesz pismo – będzie to sąd rejonowy,
  • oznaczenie stron – wskazujesz dane swoje (wnioskodawcy) i uczestnika, czyli drugiego rodzica,
  • tytuł pisma – w tym przypadku będzie to „Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem”,
  • informacje o tym, jak chcesz, aby wyglądały twoje kontakty z dzieckiem – możesz np. wskazać dni i godziny, w których będziesz mógł pobyć i porozmawiać z dzieckiem,
  • miejsce kontaktu – kontakty nie muszą odbywać się w domu, w którym dziecko mieszka, ale np. na zadaszonym placu zabaw,
  • uzasadnienie – w tej części wniosku wskazujesz, dlaczego chcesz uregulowania kontaktów, np. z powodu ich utrudniania przez drugą stronę.

Jak każde pismo, również wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem czy wniosek o uregulowanie kontaktów matki z dzieckiem musi zostać podpisany.

Wniosek należy przygotować w dwóch kopiach. Jedna zostanie dołączona do akt sądowych, z kolei druga przekazana uczestnikowi postępowania (drugiej stronie).

Składając do sądu wniosek o uregulowania kontaktów z dzieckiem, należy wnieść opłatę. Wynosi ona 100 zł. Opłata będzie wyższa, jeżeli chcesz uregulować kontakty z więcej niż jednym dzieckiem – wówczas należy ją pomnożyć przez liczbę dzieci.

Czym jest wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem?

Sprawy w sądzie, również te o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, nie są rozpatrywane w tempie ekspresowym. Na decyzję trzeba będzie zaczekać. Jeżeli spotkania z dzieckiem nie odbywają się ze względu na to, że są utrudniane, warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Wówczas sąd może udzielić zabezpieczenia kontaktów.
Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem? Musisz pamiętać o kilku kwestiach:

  • wniosek o zabezpieczenie kontaktów składa się wraz z wnioskiem o uregulowanie kontaktów,
  • do wniosku o zabezpieczenie kontaktów musisz napisać uzasadnienie.

Co ważne, sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno jeszcze przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku. Złożenie wniosku o ustalenie kontaktów nie wyklucza zatem złożenia wniosków o ich zabezpieczenie.

Czy wiesz, że nie musisz samodzielnie przygotowywać wniosku o kontakty z dzieckiem? Jeżeli nie masz wiedzy i chciałbyś skorzystać z merytorycznego wsparcia, pomożemy ci. Specjalizujemy się m.in. w tworzeniu pism procesowych online. To oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.

Kiedy złożyć wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Nie można wykluczyć, że rodzic, z którym dziecko mieszka, będzie robił wszystko, aby nie dopuścić do spotkania drugiego rodzica z dzieckiem. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem to zjawisko często spotykane. Czy wiesz, że możesz się przed nim skutecznie uchronić?

Kierując do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, warto zawrzeć w nim dodatkowy punkt w postaci nakazu zapłaty przez uczestnika postępowania określonej sumy pieniędzy w razie uniemożliwiania kontaktów z dzieckiem. Gdyby utrudnianie miało miejsce już po ustaleniu kontaktów przez sąd, wystarczy tylko złożyć wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

...
Zespół Legeli