Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie – jak napisać pozew?

Ojcem dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa, wcale nie musi być mąż matki. Z tego względu mężczyzna ma możliwość złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Jak napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa? Co trzeba wiedzieć? Podpowiadamy.

image

Czym jest i jak działa domniemanie ojcostwa?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym funkcjonuje pojęcie o nazwie „domniemanie ojcostwa”. Jest to instytucja prawa rodzinnego. Polega ona na uznaniu, że ojcem dziecka jest mąż matki, gdy dziecko urodziło się:

  • w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia – domniemania nie stosuje się, gdy dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji,
  • przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, gdy matka zawarła drugie małżeństwo; wówczas uznaje się, że dziecko pochodzi od drugiego męża – domniemanie nie ma zastosowania, gdy dziecko przyszło na świat w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, a zgodę na nią wyraził pierwszy mąż matki.

Powyższe domniemania mogą jednak zostać obalone. Służy temu właśnie powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Składając do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa, mężczyzna może „uchronić się” przed konsekwencjami, z jakimi wiąże się bycie rodzicem. Mowa tu przede wszystkim o władzy rodzicielskiej i obowiązku partycypowania w utrzymaniu dziecka.

Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie – wzór

Aby zaprzeczyć ojcostwu, konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Zaprzeczenie ojcostwa polega na udowodnieniu przed sądem, że mężczyzna nie jest ojcem dziecka urodzonego przez jego obecną lub byłą żonę. Dziś w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa powszechnie wykorzystywane są testy DNA.

Jak napisać wniosek o zaprzeczenie ojcostwa? Każda sprawa jest inna, dlatego dostępne wzory są bardzo ogólne. Ponieważ sprawa o zaprzeczenie ojcostwa ma daleko idące konsekwencje, warto skonsultować się ze specjalistą od prawa rodzinnego.

Zaprzeczenie ojcostwa po rozwodzie – wzór. Z reguły wzory pozwów o zaprzeczenie ojcostwa są dostępne na stronach internetowych sądów. Niestety, takie szablony są pozbawione przykładowych uzasadnień.

W pozwie ojciec może żądać choćby przeprowadzenia testów DNA. Możliwe jest też wskazanie okoliczności, które wykluczają ojcostwo męża. Należą do nich np. względy zdrowotne – domniemany ojciec dziecka może udowodnić, że ze względu na chorobę nie może być ojcem.

Jakie są terminy na zaprzeczenie ojcostwa?

W przypadku zaprzeczenia ojcostwa pamiętać należy o terminach wniesienia pozwu. Ojciec dziecka ma na to sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Jednocześnie nie może on złożyć pozwu po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość żądania zaprzeczenia ojcostwa nie tylko przez ojca. Takie prawo ma również:

  • matka dziecka – obowiązuje ją termin sześciu miesięcy od urodzenia dziecka,
  • dziecko – ale dopiero po osiągnięciu pełnoletności; ma na to trzy lata,
  • prokurator – może on wytoczyć powództwo w każdym momencie.

Termin, o którym mowa powyżej, będzie szczególnie istotny dla mężczyzny, który pozostaje w separacji ze swoją żoną, przy czym jest to separacja faktyczna, a nie formalna.

...
Zespół Legeli