Związek po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Rozwód oznacza nie tylko koniec małżeństwa, ale też konieczność dopełnienia pewnych formalności. Dzięki rozwodowi byli małżonkowie mogą jednak rozpocząć nowy etap w swoich życiach. O czym warto pamiętać jeszcze przed wejściem w nowy związek po rozwodzie?

image

Do jakich urzędów zgłosić informację o rozwodzie?

Bardzo często osoby po rozwodzie próbują na nowo ułożyć sobie życie osobiste. Drugi związek po rozwodzie warto jednak zacząć budować dopiero po definitywnym zakończeniu pierwszego małżeństwa. Ono z kolei nie kończy się w momencie wydania przez sąd wyroku rozwodowego – pamiętać trzeba jeszcze o formalnościach w urzędach. O rozwodzie warto poinformować m.in.:

  • Urząd skarbowy. Jeżeli w latach wcześniejszych rozliczałeś się z podatku wspólnie z małżonkiem, warto poinformować o rozwodzie urzędników. W ten sposób można choćby uniknąć otrzymywania korespondencji na do niedawna wspólny adres zamieszkania.
  • Bank. Wspólny rachunek bankowy może być kłopotliwy. Cofnąć warto też wszelkie pełnomocnictwa udzielone byłemu małżonkowi.
  • Firmę ubezpieczeniową. Kupiłeś ubezpieczenie na życie? Jeżeli jako osobę uposażoną wskazałeś byłego już małżonka, to dobry moment, aby dokonać stosownych zmian.

Dodatkowe formalności czekają na byłych małżonków, którzy mają dzieci. Informację o rozwodzie należy przekazać wychowawcom w przedszkolu lub szkole. Jest to szczególnie istotne, jeżeli jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich.

Drugi związek po rozwodzie – kiedy można go zalegalizować?

Zdarza się, że to nowo poznana osoba jest impulsem do wystąpienia o rozwód i formalnego zakończenia małżeństwa, które od dawna było fikcją. Małżonkowie, którzy chcą się rozwieść, mogą, ale nie muszą, porozumieć się w kluczowych kwestiach. Oznacza to, że związek z mężczyzną po rozwodzie nie zawsze można zalegalizować od razu – czasem trzeba poczekać.

Ile trwa rozwód?

Czas oczekiwania na orzeczenie rozwodu zależy nie tylko od obłożenia sądów pracą, ale też samych małżonków. Jeżeli jeden z małżonków występuje z pozwem, w którym domaga się orzeczenia winy rozpadu małżeństwa, to sąd będzie musiał zapoznać się z przedstawionymi dowodami czy przesłuchać świadków. Z tych względów, konieczne będzie wyznaczanie kolejnych rozpraw, a to oznacza, że na orzeczenie o rozwodzie przyjdzie małżonkom poczekać. dla małżonka, który chce zbudować nowy związek? Formalnie nie będzie on mógł zawrzeć małżeństwa do momentu, aż nie uzyska wyroku sądowego. Małżonkowie, którzy chcą jak najszybciej zakończyć małżeństwo, powinni rozważyć rozwód bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a kwestia alimentów

Może się zdarzyć, że kobieta planuje związek z mężczyzną po rozwodzie i, aby zakończyć kwestię swojego małżeństwa, przyznaje się do romansu, opowiada w sądzie o planach życia z nowym partnerem czy po prostu przygotowuje pozew o rozwód, w którym uznaje swoją winę za rozpad małżeństwa. Rozwód z orzekaniem o winie ma jednak swoje daleko idące konsekwencje, o których trzeba pamiętać. Mowa tu przede wszystkim o alimentach dla byłego małżonka. Jak prezentuje się kwestia świadczeń alimentacyjnych między małżonkami? Ten małżonek, który zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, może zostać zobowiązany do płacenia alimentów swojej byłej żonie lub mężowi. Kiedy tak się stanie? Wystarczy, że stopa życiowa drugiego małżonka ulegnie istotnemu pogorszeniu – były małżonek, który będzie otrzymywał alimenty, nie musi pozostawać w niedostatku.

To nie wszystko. Równie istotne jest to, jak długo małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa będzie zobowiązany do zapłaty alimentów – może mieć taki obowiązek nawet do końca życia. Z tego względu warto dobrze przemyśleć, czy lepszym rozwiązaniem nie będzie porozumienie się z żoną lub mężem i złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. W innym przypadku warto mieć świadomość skutków takiego orzeczenia.

image

Nowy związek po rozwodzie a alimenty

Rozwiedzionemu małżonkowi mogą przysługiwać alimenty od byłej żony lub męża. Ich wysokość jest zawsze ustalana indywidualnie i zależy od wielu czynników. Z reguły stanowią one jednak znaczący zastrzyk finansowy dla rozwiedzionego małżonka. Jak nowy związek po rozwodzie wpływa na dalszy obowiązek alimentacyjny? Jeżeli:

  • drugi związek po rozwodzie formalnie (zawierając związek małżeński) rozpoczyna małżonek, który otrzymuje alimenty, to nie będzie on mieć prawa do dalszego ich pobierania; wówczas obowiązek alimentacyjny wygaśnie z mocy prawa,
  • nowy związek po rozwodzie rozpoczyna małżonek, który płaci alimenty, to z czasem może on wystąpić o ich obniżenie; z reguły taka sytuacja ma miejsce, gdy w nowym związku pojawią się dzieci.

Założenie nowej rodziny przez jednego z byłych małżonków nie pozostaje zatem bez wpływu na kwestię alimentów. Nowy związek po rozwodzie nie zawsze musi zostać sformalizowany. Warto jednak wiedzieć, że również pozostawanie w konkubinacie może mieć wpływ na wysokość alimentów. Na ten temat wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy.

Co z nazwiskiem po rozwodzie – jak wrócić do nazwiska panieńskiego?

Osoby po rozwodzie, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko, mogą wrócić do nazwiska poprzedniego (używanego przed ślubem). Ma to niekiedy znaczenie dla osób, które planują drugi związek po rozwodzie. Jak wrócić do nazwiska panieńskiego? Procedura nie jest skomplikowana – wystarczy tylko złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Aby załatwić sprawę, potrzebne będą następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości, np. dowód osobisty,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie – wówczas, gdy oświadczenie będzie składane przed konsulem,
  • dowód opłaty skarbowej.

Ile trzeba zapłacić za zmianę nazwiska po rozwodzie? Wysokość opłaty zależy od tego, gdzie sprawa jest załatwiana. Jeżeli przed kierownikiem USC, to zapłacić trzeba 11 zł. Na większy wydatek trzeba się przygotować, jeżeli oświadczenie jest składane przed konsulem – wówczas opłata wynosi 50 euro. Na powrót do nazwiska panieńskiego rozwiedziony małżonek ma trzy miesiące. Termin ten liczy się od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

...
Zespół Legeli