500 plus po rozwodzie – komu przysługuje?

Na każde dziecko w wieku do 18 lat do rąk rodziców jest wypłacane świadczenie w wysokości 500 zł.
Kłopot pojawia się wówczas, gdy rodzice się rozwodzą. Komu przysługuje 500 plus po rozwodzie? Czy dokumenty rozwodowe należy dołączyć do wniosku o przyznanie środków z tego programu?

...

Któremu rodzicowi przysługuje 500 plus po rozwodzie?

Rozwód nie powoduje, że rodzice tracą prawo do świadczenia z programu Rodzina 500 plus – przeciwnie, w dalszym ciągu mogą oni złożyć wniosek i pobierać pieniądze. Komu (któremu rodzicowi) przysługuje 500 plus po rozwodzie? Zależy to od treści wyroku rozwodowego. W wyroku rozwodowym sąd zawsze określa miejsce pobytu dziecka (dzieci), np. przy matce lub przy ojcu. Jeżeli miejsce pobytu dziecka zostało określone przy matce, to ma ona prawo ubiegać się o dwa świadczenia:

  • pierwszym są alimenty – o ich wysokości decyduje sąd, biorąc pod uwagę możliwości finansowe drugiego z rodziców,
  • drugim jest 500 plus – w tej sytuacji to właśnie matka powinna złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.

Kto pobiera 500 plus po rozwodzie? Najprościej mówiąc, jest to zawsze ten rodzic, przy którym sąd określił miejsce pobytu dziecka.

„Jestem po rozwodzie – czy dostanę 500 plus?” lub „Jestem w trakcie rozwodu – czy dostanę 500 plus?”.

To pytania często zadawane przez rodziców, którym sąd przyznał opiekę nad dzieckiem (dziećmi) po rozwodzie. Zarówno rozwód, jak i separacja nie mają żadnego wpływu na świadczenia z programu Rodzina 500 plus – pieniądze w dalszym ciągu należą się rodzinie.

Sytuacja z wypłatą świadczenia 500 plus komplikuje się wówczas, gdy rodzice są zgodni co do opieki nad dzieckiem i chcą sprawować opiekę naprzemienną. Komu wówczas przysługuje 500 plus po rozwodzie?

...

Opieka naprzemienna – kto pobiera 500 plus po rozwodzie?

Kto pobiera 500 plus po rozwodzie, jeżeli rodzice zdecydowali się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem (dziećmi)? W tej sytuacji ponownie należy wziąć pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w orzeczeniu sądu. Sąd może uwzględnić wniosek rodziców i wydać orzeczenie, zgodnie z którym dziecko będzie znajdować się pod naprzemienną opieką rodziców. Z reguły oznacza to sporządzenie planu wychowawczego, w którym rodzice szczegółowo sprecyzują swoje obowiązki względem dziecka.

Co jest potrzebne do 500 plus? Jeżeli każdy z rodziców złoży wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus, to urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty – w tym orzeczenie sądu, z którego treści wynika, przy którym rodzicu zostało ustalone miejsce zamieszkania dziecka.

Próg dochodowy nie obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Według zasad sprzed wskazanej daty świadczenie z programu 500 plus na pierwsze dziecko mogły otrzymać tylko rodziny spełniające kryterium dochodowe.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem (dziećmi), to świadczenie 500 plus dzieli się na dwie części – każdy z rodziców otrzymuje po 250 zł. Komu zatem przysługuje 500 plus po rozwodzie? Może się zdarzyć, że każdy rodzic będzie co miesiąc otrzymywał na swój rachunek bankowy część świadczenia wypłacanego przez uprawniony do tego urząd. Warto pamiętać, że dla urzędników kluczowa będzie treść wyroku sądowego.

Linia orzecznictwa w takich sprawach nie jest jednolita. Oznacza to, że brak wzmianki o opiece naprzemiennej w orzeczeniu sądu może spowodować, że urzędnicy świadczenie przyznają tylko jednemu z rodziców, mimo iż opieką nad dzieckiem rodzice podzielili się po równo.

Jakie dokumenty do 500 plus w 2021 r.? 500 plus w 2021 r. Co jest potrzebne do otrzymania 500 plus? Zasady przyznawania tego świadczenia w 2021 r. nie będą różnić się od reguł obowiązujących w roku poprzednim.

Oznacza to, że rodzice (a także opiekunowie prawni, rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka) świadczenie w wysokości 500 zł otrzymają na:

  • pierwsze dziecko,
  • każde kolejne dziecko.

Próg dochodowy nie obowiązuje od 1 lipca 2019 r. Według zasad sprzed wskazanej daty świadczenie z programu 500 plus na pierwsze dziecko mogły otrzymać tylko rodziny spełniające kryterium dochodowe.

„Jakie dokumenty do 500 plus w 2021 r.? Czy rodzice po rozwodzie muszą dostarczać także wyrok rozwodowy? Co do zasady nie jest to konieczne. Wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500 plus powinien złożyć tylko ten rodzic, przy którym zostało określone miejsce pobytu dziecka.”

Co jest potrzebne do otrzymania 500 plus?

Z uwagi na zniesienie progu dochodowego formalności zostały ograniczone do minimum – rodzice lub opiekunowie muszą jedynie złożyć wniosek.
Można to zrobić na kilka sposobów:

  • przez internet – za pośrednictwem np. bankowości elektronicznej lub PUE ZUS,
  • osobiście – składając wniosek w formie papierowej w jednostce odpowiedzialnej za wypłatę świadczenia 500 plus, np. w ośrodku pomocy społecznej,
  • korespondencyjnie – wystarczy wysłać wniosek na adres urzędu uprawnionego do weryfikacji wniosków i wypłaty świadczenia.

Wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 plus rozpatruje urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online