Alimenty wstecz – jak zabezpieczyć alimenty i kiedy złożyć wniosek?

Co do zasady świadczenie w postaci alimentów ma zaspokajać bieżące potrzeby dziecka. Pomimo tego rodzic reprezentujący dziecko przed sądem może złożyć pozew o alimenty wstecz i pozew o roszczenie regresowe. Sprawdź, kiedy i jak skutecznie wystąpić z takimi roszczeniami.

...

Alimenty wstecz – kiedy jest możliwe zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną?

Czy alimenty się przedawniają? Ile wstecz można ubiegać się o alimenty? To częste pytania, które pojawiają się w kontekście alimentów. Chociaż żądanie alimentów wstecz jest możliwe, nie zawsze pozew o alimenty wsteczne zostanie przez sąd uwzględniony. Dlaczego? Powodem jest charakter tego świadczenia.

„W przypadku starania się o alimenty wstecz korzystanie ze wzoru wniosku nie jest najlepszym rozwiązaniem.”

Każda sprawa jest inna i roszczenia uwzględnione w pozwie należy dobrze umotywować, a także potwierdzić dokumentami.

  • pierwszym są alimenty – o ich wysokości decyduje sąd, biorąc pod uwagę możliwości finansowe drugiego z rodziców,
  • drugim jest 500 plus – w tej sytuacji to właśnie matka powinna złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.

Kto pobiera 500 plus po rozwodzie? Najprościej mówiąc, jest to zawsze ten rodzic, przy którym sąd określił miejsce pobytu dziecka.

...

Ponieważ ze środków wypłacanych w ramach alimentów pokrywane mają być bieżące potrzeby dziecka, to zasądzenie alimentów wstecz jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach – np. gdy:

  • potrzeby uprawnionego są niezaspokojone – to np. niezapłacony rachunek za przedszkole, do którego uczęszcza dziecko,
  • jeden rodzic zaciągnął zobowiązanie, aby zaspokoić uzasadnione potrzeby dziecka – np. wówczas, gdy dziecko wymaga rehabilitacji.

To jednak sytuacje wyjątkowe, a to oznacza, że nie w każdej sprawie pozew o alimenty za lata wstecz będzie uzasadniony. Maksymalnie o alimenty wstecz można się starać za okres trzech lat.

Roszczenie regresowe – wzór wniosku, kiedy złożyć pozew?

Zabezpieczenie alimentów z datą wsteczną nie powinno być mylone z roszczeniem regresowym, które przysługuje jednemu rodzicowi względem drugiego. Kiedy uzasadnione jest roszczenie regresowe? Jeżeli przed wniesieniem pozwu o alimenty dziecko było utrzymywane tylko przez jednego rodzica, to drugi ma prawo wysunąć właśnie roszczenie regresowe.

Roszczenie regresowe – wzór pozwu niewiele pomoże przy dochodzeniu tego roszczenia. Analogicznie jak w przypadku alimentów wstecz, każda sprawa jest inna.

„Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego dla siebie wyroku, nie obejdzie się bez obszernego uzasadnienia.”

Alternatywą dla samodzielnego sporządzania pisma jest skorzystanie z pomocy ekspertów z zakresu prawa rodzinnego.

...

Mimo, że roszczenie regresowe dotyczy świadczeń na dziecko, to w tym przypadku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. To z kolei ma kilka konsekwencji – np. taką, że osoba wysuwająca roszczenie regresowe musi uregulować opłatę sądową. Tym, co łączy alimenty wstecz i roszczenie regresowe, jest m.in. termin przedawnienia. W obu przypadkach wynosi on trzy lata.

Uchylenie lub obniżenie alimentów wstecz – czy to możliwe?

Rodzice zajmujący się na co dzień dzieckiem często pytają, czy można ubiegać się o alimenty wstecz. Z kolei rodziców płacących to świadczenie interesuje, czy możliwe jest obniżenie alimentów wstecz lub uchylenie alimentów wstecz. Czy sąd może przychylić się do takiego wniosku? Tak. Zarówno obniżenie alimentów wstecz, jak i uchylenie alimentów wstecz wymaga sprawy sądowej. Kiedy można uzyskać obniżenie alimentów wstecz?

Przykładowymi przesłankami są:

  • utrata pracy – np. w wyniku redukcji etatów lub zlikwidowania stanowiska, a nie w wyniku zwolnienia się czy zwolnienia dyscyplinarnego,
  • długotrwała choroba – jeżeli uniemożliwia ona dalsze zarobkowanie lub przyczynia się do obniżenia dochodów,
  • polepszenie się sytuacji materialnej dziecka – jeżeli otrzymało ono np. stypendium, z którego może pokryć część swoich potrzeb.

Aby sąd przychylił się do pozwu o uchylenie lub obniżenie alimentów wstecz, również konieczne jest przygotowanie rzetelnego uzasadnienia. Każda przesłanka powinna być nie tylko opisana, ale także potwierdzona dokumentami – w sprawach o alimenty same słowa nie wystarczą.

Sprawdź, jaka kwota przysługuje Twoim dzieciom.

Kalkulator alimentów

Sprawdź, jaka kwota przysługuje Twoim dzieciom.

Kalkulator alimentów
...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online