Alimenty na pełnoletnie dziecko – do kiedy płaci się alimenty?

Alimenty na dziecko pełnoletnie to zagadnienie, które wywołuje wiele wątpliwości. Wielu rodziców błędnie zakłada, że z momentem ukończenia przez dziecko 18 lat nie są oni zobowiązani do dalszego partycypowania w kosztach jego utrzymania. Do kiedy płaci się alimenty? Jak starać się o alimenty dla pełnoletniego dziecka? Czy możliwe jest zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko?

image

Do kiedy alimenty na dziecko – czy trzeba płacić na dorosłe dziecko?

Rodzice zobowiązani do świadczenia alimentacyjnego często zastanawiają się, do kiedy płaci się alimenty. Z reguły alimenty na małoletnie dzieci nie są kwestią sporną. Konflikt może się pojawić, gdy dziecko osiąga pełnoletniość. Czy trzeba łożyć na dziecko, jeżeli ukończyło ono 18 lat? To zależy. Jeżeli dziecko:

  • kontynuuje naukę i w związku z tym nie może podjąć pracy zawodowej,
  • zarabia, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
  • jest niepełnosprawne i wymaga dalszej opieki,

to rodzic w dalszym ciągu będzie musiał ponosić koszty jego utrzymania. Do kiedy trzeba płacić alimenty? W przepisach na próżno szukać informacji, jaki wiek dziecka zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

image

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka – wzór pozwu

Czy pełnoletnie dziecko może wystąpić o alimenty? Tak, pełnoletnie dziecko może złożyć pozew do sądu o alimenty dla siebie. Może to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika – drugiego rodzica albo osobę, która zajmuje się tym profesjonalnie. W drugim przypadku wymagane będzie pełnomocnictwo.

Jak wygląda wzór wniosku o alimenty na pełnoletnie dziecko? Analogicznie jak pozew o alimenty dla małoletniego – różnica sprowadza się do tego, że dorosłe dziecko nie musi mieć pełnomocnika. Wzór wniosku o alimenty na pełnoletnie dziecko można pobrać ze stron internetowych prowadzonych przez sądy, np. Sąd Rejonowy w Legionowie.

Czy możliwe jest podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko? Tak, podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko również jest możliwe. Wystarczy, że dziecko zaczęło studia i jego koszty utrzymania wzrosły – choćby w związku z dojazdami czy koniecznością opłacenia akademika.

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko – przesłanki

Czy rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na pełnoletnią córkę lub syna? Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? Jest to możliwe w dwóch sytuacjach:

  • po wykazaniu, że dalsze płacenie alimentów wiąże się dla rodzica z nadmiernym wysiłkiem finansowym – rodzic może wskazać, że jego dochody z ledwością wystarczają na pokrycie jego potrzeb i w związku z tym nie może dalej pomagać swojemu dziecku,
  • gdy dziecko nie stara się usamodzielnić – jeżeli dziecko porzuciło studia, ciągle zmienia kierunki czy lekceważy swoje obowiązki (np. nie podchodząc do egzaminów), to rodzic może dochodzić przed sądem obniżenia alimentów lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Aby przestać płacić alimenty na dorosłą córkę czy syna, rodzic będzie musiał złożyć w sądzie pozew i uzasadnić swoje stanowisko.

Alimenty na dziecko pełnoletnie – częste pytania

Alimenty na dorosłe dziecko – komu płacić?

W przypadku dzieci małoletnich sprawa jest prosta, gdyż rodzic zobowiązany do płacenia alimentów ma obowiązek przekazywać pieniądze do rąk ustawowego przedstawiciela dziecka – drugiego rodzica. Komu płacić alimenty po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia? Najlepiej, aby dziecko samo zadeklarowało, jak rodzic ma płacić alimenty – czy ma przekazywać środki jemu, czy jak dotychczas drugiemu rodzicowi.

Czy można płacić alimenty na konto dziecka?

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat i chce otrzymywać alimenty na swój rachunek bankowy, to jest to możliwe. Aby zacząć płacić na konto założone przez dziecko, nie jest konieczna zmiana treści orzeczenia sądowego. Ma to bezpośredni związek z faktem, że sąd przyznaje świadczenie alimentacyjne na dziecko, z kolei rodzic – do momentu ukończenia przez nie 18 lat – jedynie je reprezentuje.

Czy możliwe są alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się zaocznie?

Często spotykaną sytuacją jest, że dziecko zapisuje się na studia niestacjonarne i łączy naukę z pracą zawodową. Czy w tej sytuacji córce (bądź synowi) przysługują alimenty? Jeżeli dziecko – mimo że otrzymuje wynagrodzenie – nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, to w dalszym ciągu ma prawo do świadczenia alimentacyjnego.

Czy zaległe alimenty na pełnoletnie dziecko przepadają?

Sprawa o alimenty może mieć swój finał w kancelarii komorniczej, jeżeli rodzic zobowiązany do ich płacenia będzie się od tego obowiązku uchylał. Wówczas zaległe alimenty na pełnoletnie dziecko będą egzekwowane tak długo, jak długo będzie tego chciał wierzyciel, czyli dziecko. Oznacza to, że istnieje możliwość otrzymania zaległych alimentów – nie przepadają one z momentem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

image
...
Zespół Legeli