Ile trwa rozwód? Odpowiadamy na pytania

Małżonkowie, którzy uznali, że nie ma już szans na uratowanie związku, często chcą się szybko rozwieść, aby zacząć kolejny etap życia. Ile trwa rozwód cywilny, a ile rozwód kościelny? Czy żądanie podziału majątku może spowodować, że postępowanie sądowe będzie trwać dłużej?

image stop

Rozwód – ile trwa?

Trudno wskazać, ile czasu trwa rozwód. To, jak szybko sąd wyda wyrok, zależy od kilku czynników. Można do nich zaliczyć:

  • kompletność pozwu – jeżeli pozew nie będzie kompletny, to sąd będzie wzywał do jego uzupełnienia, a to wpłynie na termin wyznaczenia pierwszej rozprawy,
  • żądania małżonków – jeżeli małżonkowie nie będą zgodni i konieczne będzie powołanie świadków, to sąd będzie musiał wyznaczyć co najmniej kilka rozpraw,
  • wielkość miasta i obciążenie sądu pracą – z reguły im większe miasto, tym więcej spraw w swoich referatach mają sędziowie, a to również wpływa na termin wydania wyroku.

Jak długo trwa rozwód? Przyjmuje się, że szybciej rozwód uzyskują małżonkowie, którzy nie żądają orzekania przez sąd o winie. Powód jest prosty – wówczas nie trzeba przesłuchiwać świadków, dzięki czemu postępowanie przed sądem może zostać skrócone do niezbędnego minimum.

Rozwód cywilny – ile trwa?

Do sądu może wpłynąć pozew o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. W drugim przypadku rozwód może zostać orzeczony nawet na pierwszej rozprawie. Ile trwa wówczas rozwód?

Z reguły od momentu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mijają od dwóch do czterech miesięcy. Jeżeli dodać do tego czas potrzebny na uprawomocnienie się wyroku rozwodowego, można powiedzieć, że rozwód bez orzekania o winie można otrzymać w ciągu sześciu miesięcy. Dłużej na wyrok będą czekać ci małżonkowie, którzy chcą, aby sąd rozstrzygnął kto i w jakim stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa.

„Rozwód kościelny” – ile trwa?

Dłużej może trwać „rozwód kościelny”. Zgodnie z przepisami w pierwszej instancji sprawa powinna zostać zakończona w rok. Z kolei w trybunale drugiej instancji postępowanie nie powinno toczyć się dłużej niż pół roku. Niestety, zdarza się, że „rozwód kościelny” może trwać dłużej. Również w tym przypadku wiele zależy od tego, czy małżonkowie są ze sobą zgodni, czy też każde z nich wskazuje drugą stronę jako winnego rozkładu pożycia.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Małżonkowie, którzy się rozwodzą, często mają wiele pytań. Część z nich dotyczy tego, jak długo trwa sprawa rozwodowa. Sama rozprawa trwa najczęściej ok. 30 minut. Jeżeli zatem strony żądają przesłuchania świadków, to sprawa rozwodowa nie może zakończyć się na jednej rozprawie rozwodowej. Między rozprawami z reguły są trzymiesięczne przerwy.

image letter

Sprawa o podział majątku – ile trwa?

Rozwód oznacza podział wspólnego majątku, ale nie jest to obowiązkowy element wyroku rozwodowego. Czy sąd może dokonać podziału majątku na sprawie rozwodowej? Tak, ale dochodzi do tego wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku.

Jeżeli małżonkowie nie mogą porozumieć się w sprawie podziału majątku, to tę kwestię będzie trzeba rozstrzygnąć już po uzyskaniu rozwodu. Ile trwa sprawa o podział majątku przed sądem rejonowym? Również w tym przypadku trudno wskazać konkretny termin. Sprawa o podział majątku może trwać nawet kilka lat, jeżeli byli małżonkowie nie mogą wypracować porozumienia.

Uprawomocnienie rozwodu – ile trwa?

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego następuje po siedmiu dniach od orzeczenia rozwodu. Warunkiem jest jednak to, aby:

  • żadna ze stron nie wniosła o uzasadnienie wyroku rozwodowego – wówczas wyrok rozwodowy uprawomocni się dopiero po 14 dniach od dostarczenia uzasadnienia,
  • żadna ze stron nie wniosła odwołania od wyroku – wniesienie apelacji oznacza, że sprawa rozwodowa zacznie toczyć się od początku przed sądem apelacyjnym.

Warto pamiętać, że sąd przesyła do urzędu stanu cywilnego jedynie odpis prawomocnego wyroku rozwodowego.

...
Zespół Legeli