Jak długo czeka się na rozwód?

Małżonkowie, którzy zdecydowali się definitywnie zakończyć związek, często zastanawiają się, ile czeka się na rozwód. To zależy od kilku czynników – w tym od tego, czy sąd będzie musiał ustalić, który z małżonków ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

image 1

Ile czeka się na rozprawę rozwodową?

Wyznaczenie pierwszej rozprawy o rozwód nie odbywa się natychmiast po złożeniu pozwu. Dlaczego? Sąd potrzebuje czasu, aby zapoznać się z otrzymanymi dokumentami. Te z kolei mogą zawierać braki formalne. Może się zdarzyć, że powód nie uregulował opłaty, a wówczas sąd musi wystosować wezwanie. To nie wszystko – z treścią pozwu musi zapoznać się także strona pozwana. Drugi z małżonków otrzymuje czas (14 dni) na przygotowanie odpowiedzi na pozew.

Ile czeka się na sprawę rozwodową? Z reguły od dwóch do czterech miesięcy. Okres oczekiwania na pierwszą rozprawę sądową może wydłużyć się, jeżeli pozew nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów (np. odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka czy odpisu skróconego aktu małżeństwa). Aby nie czekać długo na wyznaczenie terminu, warto powierzyć przygotowanie treści pozwu profesjonalnemu pełnomocnikowi specjalizującemu się w prawie rodzinnym.

Ile czeka się na rozwód – bez orzekania o winie

Jak długo czeka się na rozwód? Odpowiedź na to pytanie zależy również od tego, czy strony postępowania oczekują, że sąd wskaże małżonka winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego. Jeżeli nie, to postępowanie rozwodowe można zakończyć już na pierwszej rozprawie.

Ile czeka się na rozwód – z orzekaniem o winie

Rozwód może być też bardziej skomplikowany. Jeżeli strony nie wypracowały wspólnego stanowiska, a sąd będzie musiał przesłuchać świadków i ustalić wzajemne relacje małżonków, to postępowanie rozwodowe może trwać nawet kilkanaście miesięcy.

image 2

Ile się czeka na rozwód w polskich miastach?

Wpływ na to, ile małżonkowie będą czekać na rozwód, ma także miejsce ich zamieszkania. Z reguły w dużych miastach sądy okręgowe mają więcej pracy. Braki kadrowe i duża liczba spraw mogą spowodować, że na orzeczenie będzie trzeba poczekać dłużej.

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że do polskich sądów spływa więcej pozwów rozwodowych niż wcześniej. Małżonkowie, którzy właśnie teraz podjęli decyzję o rozwodzie, będą musieli wykazać się cierpliwością – w wielu sądach wydłużył się czas oczekiwania zarówno na termin pierwszej rozprawy, jak i wydanie wyroku rozwodowego.

Ile czeka się na rozwód w Lublinie?

Małżonkowie, którzy składają wniosek o rozwód do Sądu Okręgowego w Lublinie, na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy z reguły czekają od czterech do pięciu miesięcy.

Ile czeka się na rozwód w Katowicach?

Sąd Okręgowy w Katowicach pierwszą rozprawę rozwodową wyznacza w ciągu trzech lub czterech miesięcy od złożenia kompletnego pozwu.

Ile czeka się na rozwód w Rzeszowie?

Pierwsza rozprawa sądowa w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie jest wyznaczana po ok. dwóch miesiącach, licząc od momentu wpłynięcia pozwu o rozwód.

Ile czeka się na rozwód w Olsztynie?

Wyrok rozwodowy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie może zostać wydany nawet po trzech miesiącach od złożenia pozwu.

Ile czeka się na rozwód w Warszawie?

Wyrok rozwodowy w Warszawie małżonkowie otrzymują średnio po ok. siedmiu miesiącach, licząc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

...
Zespół Legeli