Jak napisać pozew o rozwód?

Zdecydowałeś się oficjalnie, czyli przed sądem, zakończyć swoje małżeństwo? Musisz przygotować pozew – możesz to zrobić samodzielnie, lub skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata. Jak napisać pozew o rozwód? Do którego sądu złożyć przygotowany dokument? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

...

Wniosek o rozwód krok po kroku

Jeżeli chcesz rozwieść się z małżonkiem, to z pewnością zadajesz sobie pytanie, jak napisać pozew o rozwód. Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że wyróżnia się dwa typy rozwodów, czyli:

 • rozwód bez orzekania o winie (tzw. rozwód za porozumieniem stron) – sąd nie rozstrzyga, który z małżonków ponosi winę na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, Ma to znaczenie choćby przy orzekaniu o tym, która strona jest winna rozpadowi małżeństwa.
 • rozwód z orzekaniem o winie – sąd wskazuje, który z małżonków jest winien rozpadu związku małżeńskiego; warto wiedzieć, że sąd może orzec winę obustronną.

W pierwszej kolejności powinieneś określić, o jaki rozwód (bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie) będziesz chciał wystąpić. Od tego zależy treść pozwu o rozwód.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Jeżeli w sądzie nie będzie reprezentował cię profesjonalny pełnomocnik, możesz zastanawiać się, na co najbardziej zwrócić uwagę przy pisaniu pozwu rozwodowego. Podstawowe informacje, które obowiązkowo muszą znaleźć się w tym dokumencie, to:

 • data i miejsce sporządzenia pozwu o rozwód,
 • adres sądu, do którego kierujesz pozew,
 • dane stron postępowania (twoje i małżonka) – imiona, nazwiska, numery PESEL i aktualne adresy zamieszkania.

Następnym elementem pozwu o rozwód jest jego tytuł. W tym przypadku przygotowany dokument powinieneś nazwać „pozew o rozwód bez orzekania o winie”. Jeżeli z pozwanym małżonkiem posiadacie dzieci, to w dalszej kolejności konieczne będzie m.in. określenie, jak po rozwodzie mają wyglądać stosunki rodziców z dziećmi (z kim będą mieszkać, kto będzie płacić alimenty, jak będą przebiegać widzenia z dziećmi).

Jak napisać pozew o rozwód? Pamiętaj, że do pozwu (niezależnie od tego, czy sąd ma orzekać o winie, czy też nie) należy dołączyć załączniki. Mowa przede wszystkim o odpisie aktu małżeństwa i odpisach aktów urodzenia małoletnich dzieci.”

Dla małżonków, którzy zdecydowali się zakończyć małżeństwo, z reguły najtrudniejszym etapem jest uzasadnienie pozwu o rozwód. Jak napisać uzasadnienie do pozwu o rozwód? Wystarczy opisać, jak wygląda małżeństwo i podać przesłanki do jego rozwiązania.

Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie?

Nie zawsze małżonkowie mają poprawne relacje. Może się zdarzyć, że np. twój współmałżonek, nadużywając alkoholu, doprowadził do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jak napisać pozew rozwodowy z orzekaniem o winie? Jeżeli chcesz, aby sąd orzekł o winie współmałżonka, to wzór pozwu będzie wyglądał następująco:

 • podstawowe informacje pozostają bez zmian,
 • tytuł pozwu powinien brzmieć: „pozew o rozwód z orzekaniem o winie”,
 • należy wskazać, że chcesz orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, które nie są pełnoletnie i alimentach,
 • należy napisać obszerne uzasadnienie tego, jak wygląda małżeństwo i jak twój małżonek przyczynił się do jego rozpadu,
 • należy wskazać świadków, którzy będą mogli potwierdzić twoje słowa.

Jak napisać uzasadnienie do pozwu o rozwód? W tym przypadku również znaczenie ma to, jak szczegółowy będzie pozew. Możesz nie tylko opisać, dlaczego małżeństwo nie funkcjonuje tak, jak powinno, ale również dołączyć do wniosku dokumenty, które będą potwierdzać twoje słowa. W przypadku uzasadnienia pozwu zasada jest prosta – im dokładniej opiszesz to, jak wygląda małżeństwo, tym sąd będzie miał lepszy obraz sytuacji.

...

Gdzie i jak złożyć pozew o rozwód?

Nie tylko pytanie, jak napisać pozew rozwodowy, może budzić twoje wątpliwości. Równie często osoby zainteresowane formalnym zakończeniem małżeństwa zastanawiają się, jak złożyć pozew o rozwód. Pamiętać należy o dwóch kwestiach:

 • pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden egzemplarz zostanie dołączony do akt sądowych, z kolei drugi zostanie dostarczony współmałżonkowi, aby mógł on zapoznać się z jego treścią,
 • właściwym do złożenia pozwu o rozwód jest ten sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania – wystarczy, że w tym okręgu nadal mieszka jeden z małżonków.

Jeżeli ani ty, ani twój małżonek nie mieszkacie już w tym okręgu sądu, w którym wspólnie mieszkaliście, to właściwym do rozpoznania pozwu będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli miejsce zamieszkania pozwanego nie jest znane, to pismo skieruj do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Jeżeli to nie ty złożyłeś pozew o rozwód, możesz być zaskoczony, gdy otrzymasz pozew z sądu wraz ze zobowiązaniem do wniesienia odpowiedzi. Na przygotowanie odpowiedzi masz 14 dni. Jak odpisać na pozew rozwodowy? Wystarczy, że ustosunkujesz się do informacji zawartych w pozwie. Możesz zgodzić się ze swoim małżonkiem lub przedstawić, jak pożycie małżeńskie wygląda z twojej perspektywy.

Czy na pozew rozwodowy trzeba odpowiedzieć? Być może zadajesz sobie właśnie takie pytanie. Odpowiedź na pozew o rozwód nie jest konieczna – nie musisz się obawiać np. kary finansowej. Powinieneś jednak wiedzieć, że napisanie odpowiedzi jest w twoim interesie – w ten sposób możesz przedstawić swój punkt widzenia i przede wszystkim ustosunkować się do argumentów swojego małżonka.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online