Jak opisać przyczyny rozwodu w pozwie rozwodowym?

Jednym z kluczowych elementów pozwu rozwodowego są przyczyny rozwodu. Dobra argumentacja może przesądzić o sukcesie na rozprawie rozwodowej.

...

Sąd musi uwierzyć, że doszło do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego na wszystkich trzech poziomach. Po pierwsze dotyczy to sfery uczuciowej. Małżonkowie muszą wykazać, że emocje między nimi wygasły i trwa taki stan od dłuższego czasu.

Po drugie dotyczy to poziomu fizyczności, czyli przede wszystkim stosunków intymnych. Ów brak pożycia fizycznego może wynikać z przyczyn takich, jak np. choroba, jednak można go wskazać jak argument za trwałym rozpadem małżeństwa.

Po trzecie musi dotyczyć wymiaru prowadzenia wspólnego gospodarstwa. Na przykład wspólnego budżetu domowego, mieszkania razem, wspólnego ponoszenia wydatków na życie.

Wina i niewinność

Przyczyny rozwodu można podzielić na zawinione i niezawinione. Zawinione to takie, w przypadku których partner mógł podjąć działania, aby ich uniknąć. Jednak w wyniku swoich decyzji ponosi winę za ich zaistnienie. Przyczyny niezawinione to takie, na które partner nie miał wpływu i nie mógł podjąć działań, aby ich uniknąć.

Do przyczyn zawinionych zalicza się:

 • Alkoholizm i inne uzależnienia,
 • Agresja fizyczna lub werbalna,
 • Groźba np. użycia siły fizycznej bądź oddziaływania na sferę psychiczną,
 • Nieetyczne działanie, czyli postępowanie niezgodne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego,
 • Nieróbstwo, nieuzasadnione i świadome uchylanie się przez jednego z małżonków od obowiązku pracy,
 • Niewierność – zdrada,
 • Niegospodarność, czyli rozrzutność bądź nienależyte gospodarowanie środkami finansowymi jakie małżeństwo posiada,
 • Nieporozumienia na tle seksualnym, a także odmowa współżycia płciowego,
 • Odmowa wzajemnej pomocy,
 • Opuszczenie współmałżonka, ale tylko w sytuacji, gdy jest ono zawinione i nieuzasadnione,
 • zaniedbywanie współmałżonka m.in. poprzez obojętność na osobiste problemy współmałżonka,
 • Zaniedbywanie rodziny to świadome i zawinione niewykonywanie obowiązków wobec rodziny, w tym także zerwanie kontaktów z rodziną,
 • Zły stosunek do rodziny współmałżonka.
...

Do przyczyn niezawinionych zalicza się:

 • Choroba,
 • Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy,
 • Niedobór seksualny,
 • Niezgodność charakterów i umysłowości.

Do przyczyn, które mogą być zarówno zawinione jak i niezawinione zalicza się:

 • Bezpłodność,
 • Niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka,
 • Różnica światopoglądów,
 • Różnica wieku,
 • Wady oświadczenia woli.
...
Współpracownik Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online