Jak się rozwieść?

Rozwód to według badań jedna z najbardziej stresujących sytuacji, które można napotkać w dorosłym życiu.

...

Na skali stresorów, którą opracowało dwóch psychiatrów T. Holmes i R. Rahe, osiągnął niechlubną drugą pozycję za śmiercią małżonka. Wiąże się z konfrontacją, żalem, poczuciem opuszczenia, spadkiem własnej wartości.

Silne emocje towarzyszą nam nawet wtedy, gdy to my podjęliśmy decyzję o rozwodzie.

Źródłem stresu może być oprócz samej sytuacji konieczność załatwiania formalnych spraw w sądzie, konieczność uzgodnienia warunków rozwodu, czy reakcja otoczenia na naszą decyzję.Kryzys emocjonalny związany z rozwodem może trwać nawet dwa lata. Często nie kończy się wraz z rozprawą rozwodową.

Dokonanie bilansu pomaga uzyskać spokój i równowagę.

Do tak trudnej sytuacji, jaką jest proces rozwodowy, warto podejść z pełną wiedzą. Warto też podzielić go na kroki i pokonywać go małymi odcinkami.

  • Zaczyna się od etapu rozpadu małżeństwa, czemu towarzyszy smutek, lęk, poczucie winy lub krzywdy.

  • W kolejnym etapie staramy się zdefiniować siebie na nowo. Odbudować swoje miejsce w świecie i zamknąć rozdział życiowy, który właśnie się skończył.

  • W trzecim etapie podsumowujemy zyski i straty z całej sytuacji. W tej fazie podchodzimy do rozwodu i wcześniejszego małżeństwa w sposób najbardziej racjonalny.

Krok pierwszy procesu rozwodowego

Uzgodnienie stanowisk małżonków

Małżonkowie powinni ustalić, czy zgadzają się co do warunków rozwodu. To chyba najważniejsze pytanie w tej chwili. Zgoda znacznie upraszcza i skraca proces rozwodowy. Warto ustalić, czy rozwód będzie z orzekaniem o winie, czy bez. Kto przejmie opiekę nad dziećmi? Czy i w jakiej wysokości zostaną ustalone alimenty? Jak zostanie podzielony wspólny majątek małżonków?

Krok drugi procesu rozwodowego

Złożenie pozwu o rozwód

Sprawy rozwodowe rozpatruje sąd okręgowy. Każdy ze współmałżonków może wnieść pozew. Można to zrobić samodzielnie, na przykład z pomocą serwisu Legeli.pl, jak i ze wsparciem prawnika. Ten pierwszy sposób jest dużo tańszy i szybszy. Natomiast zaletą drugiego jest dodatkowe wsparcie fachowca w sytuacji konfliktu między stronami.

“Warunkiem konieczny, który należy wykazać w pozwie jest trwały rozkład pożycia. Ten trwały rozkład musi dotyczyć płaszczyzny uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej. Trwały w praktyce oznacza co najmniej 12 miesięcy.”

Należy też wskazać, że dobro dzieci nie ucierpi wskutek rozwodu. Sąd w razie wątpliwości w tym względzie będzie starał się chronić potomstwo.

Krok trzeci procesu rozwodowego

Sprawa rozwodowa

Sąd może orzec rozwód już w czasie jednej rozprawy, ale może też zdarzyć się, że koniecznych będzie kilka. Szczególnie, gdy ma wątpliwości odnośnie porozumienia małżonków, trwałego rozkładu pożycia lub dobra dzieci. W trakcie rozprawy sąd przesłucha oboje małżonków. Można tez w tym momencie przytoczyć dowody lub wezwać świadków.

Jeżeli sąd uzna, że istnieje szansa na uzyskanie porozumienia bez rozwodu, sąd może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego.

Na koniec rozprawy sąd ogłasza wyrok.

...

Krok czwarty procesu rozwodowego

Sprawa rozwodowa o podział majątku, alimenty

Sąd może już w trakcie pierwszej rozprawy rozstrzygnąć powiązane kwestie takie, jak alimenty, opieka nad dziećmi, podział majątku. Jednak często zdarza się, że w tym celu konieczne jest odbycie kolejne rozprawy rozwodowej.

Małżonkowie mogą do czasu drugiej rozprawy przygotować porozumienie o podziale majątku lub inne potrzebne ugody. Warto pamiętać, że takie ugody można przygotować w serwisie Legeli.

“Warto pamiętać, że takie ugody można przygotować w serwisie Legeli."

W trakcie rozprawy są orzeka o podziale majątku i sposobie rozliczenia zobowiązań między stronami.

Krok piąty procesu rozwodowego

Dokonanie rozliczeń majątku

Po orzeczeniu sposobu podziału majątku strony zobowiązane są do wykonania wyroku. A co zrobić, jeżeli dawny współmałżonek zalega z rozliczeniem swoich zobowiązań? Podobnie, jak każdy inne zobowiązanie orzeczone wyrokiem sądowym, także to wynikające z rozwodu, można przekazać komornikowi.

Jednak to rozwiązanie jest najbardziej kosztowne i stresujące dla stron. Warto rozważyć porozumienie się w kwestii rozliczeń.

...
Marcin, zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online