Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Jedno z częstszych pytań, jakie zadają małżonkowie po rozwodzie, to: “jak uniknąć podziału majątku?”. Jak dzieli się majątek po rozwodzie? Czy podział zgromadzonego majątku jest konieczny? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

image 1

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Aby odpowiedzieć, co z majątkiem po rozwodzie lub jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie, przede wszystkim trzeba ustalić, czym jest majątek wspólny małżonków. Składają się na niego m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę, które otrzymuje każdy z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, np. wynajmu wspólnych mieszkań.

Od majątku wspólnego małżonków należy odróżnić majątek osobisty każdego z małżonków. Do majątku osobistego zalicza się m.in.: otrzymany spadek, odszkodowanie (np. za obrażenia odniesione w wypadku komunikacyjnym) czy prawa autorskie.

Jak dzieli się majątek po rozwodzie?

Nie każdy małżonek po rozwodzie ma siły na kolejne postępowanie przed sądem. Z tego powodu pytanie, jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie jest tak popularne. W większości przypadków podział zgromadzonego podczas trwania związku małżeńskiego majątku jest w interesie małżonków. Powodów, dla których warto zdecydować się na podział majątku, jest kilka:

  • w ten sposób małżonkowie mogą definitywnie zakończyć łączące ich sprawy finansowe i rozpocząć nowe życie,
  • po latach mogą wystąpić problemy z ustaleniem rzeczy należących do majątku wspólnego,
  • wartość przedmiotów należących do majątku wspólnego może zmienić się po kilku latach – np. zmaleć.

Jak dzieli się majątek po rozwodzie? Byli małżonkowie mają dwie możliwości – mogą zdecydować się na:

  • sądowy podział majątku – wówczas o podziale majątku decyduje sąd, przy czym może to być sąd okręgowy rozpoznający sprawę o rozwód lub sąd rejonowy,
  • umowny podział majątku – w tym przypadku to małżonkowie decydują, jak podzielą wspólny majątek, a podział dokonywany jest przez podpisanie umowy.

Sądowy podział majątku może mieć miejsce nie tylko wówczas, gdy byli małżonkowie nie mogą wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Po rozwodzie – co z majątkiem?

Do sądowego podziału majątku może dojść zarówno w czasie sprawy rozwodowej, jak i w odrębnym postępowaniu. Jeżeli małżonkowie:

  • są zgodni co do podziału majątku – sąd może rozpoznać kwestię podziału majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym. Jedynym warunkiem jest to, aby podział nie spowodował nadmiernej zwłoki w prowadzonym postępowaniu.
  • nie są zgodni co do podziału majątku – o podziale majątku zdecyduje sąd rejonowym w odrębnym postępowaniu. Postępowanie to będzie dotyczyć wyłącznie podziału majątku wspólnego byłych małżonków.
image 2

Jak sąd dzieli majątek po rozwodzie?

Co do zasady uznaje się, że każdy z małżonków ma równy udział w majątku wspólnym. Przy podziale majątku przed sądem rejonowym pojawić może się kwestia rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny – z takim żądaniem może wystąpić każda ze stron. Wówczas jednak będzie ona musiała uprawdopodobnić, że to właśnie ona w większym stopniu przyczyniła się do powstania majątku wspólnego. Konieczne będzie zatem przedstawienie dokumentów lub powołanie świadków.

Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie? Podczas składania wniosku do sądu rejonowego konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 1000 zł. Byli małżonkowie mogą jednak zaoszczędzić. Wystarczy, że złożą zgodny projekt podziału majątku, a opłata wyniesie 300 zł.

Jeżeli jeden z małżonków zażądał ustalenia udziałów (z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynił się do powstania tego majątku) to sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę także nakład pracy osobistej. Mowa tu o utrzymaniu wspólnego gospodarstwa domowego czy wychowaniu dzieci.

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Jak już wspomniano, podział majątku przez rozwiedzionych małżonków jest dla nich korzystny. Osoby, które w przyszłości chcą uniknąć podziału majątku, muszą wykazać się przezornością i odpowiednio wcześniej podpisać intercyzę – umowę majątkową małżeńską. To jedyny sposób, aby po rozwodzie uniknąć podziału majątku.

Warto wiedzieć, że sprawa o podział majątku nie ulega przedawnieniu. To jeszcze jeden powód, dla którego małżonkowie powinni jak najszybciej uregulować tę kwestię.

Byli małżonkowie, którzy nie podpisali umowy majątkowej małżeńskiej, muszą liczyć się z tym, że – prędzej czy później – będą musieli zmierzyć się z podziałem majątku. Jak uniknąć sądowego podziału majątku po rozwodzie? Sposobem jest porozumienie się co do podziału majątku i podpisanie umowy regulującej tę kwestię – powinna ona zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

...
Zespół Legeli