Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie? Jak jest wykorzystywana przez małżonków?

Orzekając o rozwodzie, sąd może rozstrzygnąć o winie jednego z byłych małżonków. Przemoc fizyczną, psychiczną czy ekonomiczną, którą stosował jeden z małżonków wobec drugiego, może uprawdopodobnić niebieska karta. Sprawdź, co daje Niebieska Karta przy rozwodzie.

...

Czym jest Niebieska Karta i jak wygląda procedura jej założenia?

Niebieska Karta to procedura realizowana konsekwentnie w związku z podejrzeniem, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Osoba dotknięta przemocą, która chce uzyskać pomoc, z reguły otrzymuje wsparcie psychologiczne i prawne. Jednocześnie policja, pracownicy służby zdrowia czy pomocy społecznej zakładają w takiej sytuacji Niebieską Kartę.

O założenie Niebieskiej Karty wnioskować może członek najbliższej rodziny czy świadek przemocy – wystarczy, że zgłosi się np. na policję czy do ośrodka pomocy społecznej. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty to sygnał dla służb, dzięki któremu mogą one zintensyfikować działania i objąć daną rodzinę większą uwagą.

Niebieska Karta nie jest nowością. Pilotażowo została ona wprowadzona w 1997 r. na warszawskiej Ochocie. Procedura przez lata była systematycznie udoskonalana, aby jak najlepiej pomagać osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

„Nazwa „Niebieska Karta” została zaczerpnięta z zarządzeń Komendanta Głównego Policji.”

Od strony formalnej procedura założenia Niebieskiej Karty wymaga wypełnienia kilku dokumentów. Aktualnie Niebieska Karta składa się z czterech formularzy – A, B, C i D. Poszczególne druki są wypełniane przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy i pracowników instytucji niosących jej pomóc.

Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie – czy jest ona konieczna?

Czy przy rozwodzie Niebieska Karta jest niezbędna? Nie – bez niej małżonkowie również mogą uzyskać rozwód. Co zatem daje Niebieska Karta przy rozwodzie? Jeżeli w rodzinie dochodziło do przemocy i procedura Niebieskiej Karty została zainicjowana, w trakcie rozwodu będzie ona:

  • Dowodem procesowym. Niebieska Karta potwierdza słowa osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Dzięki temu, że sąd może zapoznać się z dokumentacją sporządzoną przez niezależne instytucje, słowa strony, która wniosła pozew o rozwód, zyskają na prawdopodobieństwie. Ma to znaczenie choćby przy orzekaniu o tym, która strona jest winna rozpadowi małżeństwa.
  • Argumentem przemawiającym za rozwodem z orzeczeniem winy. Przyczyn, dla których rozwód może zostać orzeczony z winy jednego małżonka, jest wiele. Zalicza się do nich m.in.: porzucenie małżonka, zdradę, groźby czy właśnie agresję i stosowanie przemocy.

Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie? Może ona być jednym z elementów uprawdopodobniających (obok np. zeznań świadków czy nagrań), że winę za rozpad małżeństwa ponosi tylko jedna ze stron.

Czy Niebieska Karta pomoże uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Sądy orzekające w sprawach rozwodowych wskazują, czy i który małżonek odpowiada za zupełny i trwały rozkład pożycia. Możliwe jest też, aby sąd zaniechał orzekania o winie – ale tylko wówczas, gdy strony składają w tym zakresie zgodne żądanie.

Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie? Zdarza się, że Niebieska Karta jest wykorzystywana instrumentalnie przez małżonków, którzy nie mogą się ze sobą porozumieć. Pozorowanie przemocy w rodzinie czy wykorzystywanie Niebieskiej Karty, aby odegrać się na małżonku lub małżonce wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami – takie działanie jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

„Pozorowanie przemocy w rodzinie czy wykorzystywanie Niebieskiej Karty, aby odegrać się na małżonku lub małżonce wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami...”

...

Co daje Niebieska Karta przy rozwodzie? Przede wszystkim ułatwia ona otrzymanie rozwodu z orzeczeniem winy drugiego małżonka. Dla małżonka niewinnego może to mieć ogromne znaczenie, jeżeli ma on zamiar np. wystąpić o alimenty. Zasadą jest, że strona uznana za winną rozpadu małżeństwa nie może żądać od niewinnego małżonka świadczeń alimentacyjnych dla siebie.

Dla małżonków, którzy nie ponoszą winy za rozpad małżeństwa, uzyskanie rozwodu z orzeczeniem winy partnera może być też istotne dla ich poczucia sprawiedliwości. Takie orzeczenie sądu może być dla nich źródłem satysfakcji i przywrócić im poczucie własnej wartości.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online