Na czym polega podział majątku przy rozwodzie?

Rozwód to w praktyce wieloetapowy proces. Jednym z jego kroków może być podział majątku przez obie strony. Występuje on w sytuacji, gdy małżeństwo ma wspólnotę majątkową.

...

Pierwszym krokiem jest orzeczenie rozdzielności majątkowej. Drugim krokiem jest potwierdzenie sposobu podziału majątku. Oba te kroki mogą wystąpić na jednej rozprawie lub mogą być zrealizowane jeden po drugim.

Początkowe działania mogą być dokonane przed, jak i w momencie rozwodu. Para może też zadecydować o rozdzielności majątkowej w momencie ślubu. Dokonać rozdzielności majątkowej można za pomocą notariusza lub sądu.

Ale co dalej?

Drugi krok może również być zrealizowany przed rozwodem, jak i w toku postępowania rozwodowego i podobnie do kroku pierwszego można to zrobić przed notariuszem lub sądem. Rozpatrywane są wtedy dwa przypadki:

 • Sąd może zatwierdzić podział majątku w trakcie rozprawy rozwodowej,
 • Istnieje również możliwość, aby uruchomić osobną sprawę przed sądem
  i dokonać tego na rozprawie, która odbędzie się po rozwodzie.

Przed wizytą w sądzie

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na podział majątku po ustaniu małżeństwa, to warto uzgodnić sposób podziału majątku zanim małżonkowie udadzą się do sądu. Zgodność w tym względzie upraszcza postępowanie, a także pozwala zaoszczędzić niepotrzebnych emocji.

“Dużo łatwiej jest uzyskać rozwód, gdy obie strony są zgodne co do podziału wspólnego majątku.”

Wystarczy uzgodnić między sobą warunki podziału, spisać odpowiednią umowę. Ważne, że jeżeli w skład majątku wchodzi jakakolwiek nieruchomość, to konieczny będzie akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Rozdział dóbr

Składniki mienia mogą zostać przypisane do jednej lub drugiej strony. Jeżeli nie można ich podzielić, to można się umówić, że składnik, np. mieszkanie, przypadnie jednej stronie, a druga otrzyma w zamian uzgodnioną kwotę pieniędzy. Można też, choć w praktyce nie jest to dobre rozwiązanie, umówić się na sprzedaż składnika majątku i podzieleniu uzyskanej kwoty pieniędzy.

W skład majątku wspólnego należą składniki, jaki zostały zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa takie, jak:

 • Wynagrodzenia i dochód małżonków,

 • Dochodu z samego majątku,

 • Posiadane środki finansowe na rachunkach.

W skład majątku wspólnego nie wlicza się natomiast:

 • Przedmiotów nabytych przed ślubem,

 • Dóbr odziedziczonych i podarowanych,

 • Praw majątkowych,

 • Przedmiotów służących wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb
  jednego z małżonków,

 • Nagród i praw autorskich.

Warto też pamiętać, że z chwilą rozwodu zobowiązania kredytowe obciążają zwykle oboje byłych małżonków. Zatem bank może żądać spłaty od jednego lub od każdego z nich. Bank może także w związku z rozwodem ponownie przeanalizować zdolność kredytową i w razie, gdyby była ona zbyt niska, zażądać dodatkowych zabezpieczeń.

...
Marcin, zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online