Rozwód za porozumieniem stron – wniosek, pozew, ile kosztuje rozwód cywilny?

Małżonkowie, którym zależy na szybkim rozwodzie i którzy są zgodni w kwestii kontaktów, wychowania wspólnego dziecka oraz podziału majątku, mogą zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron. Czym jest ten rodzaj rozwodu, jak napisać wniosek o rozwód za porozumieniem stron i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

...

Rozwód za porozumieniem stron – czym jest?

W nomenklaturze legislacyjnej rozwód za porozumieniem stron to po prostu rozwód bez orzekania o winie. Uchodzi on za najszybszy i najtańszy sposób uzyskania sądowego orzeczenia o rozwodzie. Co do zasady, małżonkowie mogą złożyć wniosek o:

  • rozwód z orzeczeniem winy jednego z nich,
  • rozwód z orzeczeniem winy obydwojga z nich,
  • rozwód bez orzeczenia o winie.

W przypadku rozwodu sąd jest związany wnioskiem złożonym przez stronę postępowania. Jeżeli małżonkowie porozumieli się co do kluczowych kwestii, w tym przede wszystkim sprawowania władzy rodzicielskiej i alimentów na dzieci, sąd może orzec o rozwodzie już na pierwszej rozprawie.

Wniosek o rozwód za porozumieniem stron – kto go składa?

Aby uzyskać rozwód za porozumieniem stron, małżonkowie muszą złożyć wniosek o rozwód za porozumieniem stron. Co jednak istotne, pozew o rozwód może złożyć tylko jeden z małżonków. Sąd ma też obowiązek przeprowadzić postępowanie. Jeżeli w trakcie rozprawy sądowej małżonkowie złożą zgodne oświadczenie, sąd nie będzie rozstrzygał o winie.

Jak napisać pozew o rozwód cywilny i co z podziałem majątku?

Małżonkowie mogą zastanawiać się, jak napisać pozew o rozwód cywilny i jak wygląda rozwód za porozumieniem stron. Chociaż pozew o rozwód może przygotować profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny), to każdy z małżonków może to zrobić też samodzielnie. Dokument ten powinien zawierać:

  • dane osobowe i adresowe stron pozwu – należy podać również numery PESEL,
  • informacje o tym, że strona wnosi o rozwód bez orzekania o winie,
  • informacje o ustaleniach dokonanych między małżonkami dotyczących wspólnych dzieci, opieki nad nimi i kwestii finansowych.

Wniosek o rozwód za porozumieniem stron powinien zostać uzupełniony o załączniki w postaci skróconego aktu małżeństwa oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Jeżeli między małżonkami istniała dotychczas małżeńska wspólność majątkowa, to konieczne będzie też dokonanie podziału majątku. Ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku? Najczęściej nieznacznie dłużej niż gdyby małżonkowie zdecydowali się dokonać podziału majątku po uzyskaniu rozwodu w postępowaniu nieprocesowym o podział majątku.

...

Jak wygląda sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

O co w czasie rozprawy rozwodowej pyta sąd? Jak wygląda rozwód za porozumieniem stron? Gdy sprawa zostanie zarejestrowana w sądzie, wyznaczany jest termin rozprawy. W czasie rozprawy przesłuchany zostaje każdy z małżonków. Jeżeli sąd uzna to za konieczne, może być też niezbędne przeprowadzenie innych dowodów. Z reguły jednak dzieje się tak wówczas, gdy małżonkowie przestają być zgodni i zaczynają wzajemnie oskarżać się o rozpad małżeństwa.

Bardziej skomplikowana sprawa rozwodowa staje wówczas, gdy małżonkowie mają dzieci. Jak w takim przypadku wygląda rozwód za porozumieniem stron? Jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu małżonkowie mogą porozumieć się choćby co do miejsca zamieszkania dziecka czy kontaktów z nim. Wówczas w czasie rozprawy opracowany zostaje plan – do akt musi on zostać złożony w formie pisemnej.

Sądy z reguły przychylają się do uzgodnień dokonanych między małżonkami. Od tej reguły bywają jednak wyjątki, gdy na warunkach porozumienia może ucierpieć dziecko. Wówczas sąd może zaingerować, aby nie naruszać jego dobra.

Ile kosztuje rozwód cywilny i kto płaci za rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód orzeka sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. To właśnie tam należy złożyć wniosek wraz z opłatą. Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? Standardowo koszt przeprowadzenia postępowania o rozwód to 600 zł. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron połowa opłaty zostanie jednak zwrócona powodowi przez sąd. Z kolei od drugiej strony (byłego małżonka) powód powinien otrzymać zwrot połowy poniesionych kosztów – czyli 150 zł.

Osoby, które zastanawiają się, ile kosztuje sprawa rozwodowa za porozumieniem stron, muszą wiedzieć, że samo opłacenie pozwu to nie wszystkie koszty. Do tego trzeba doliczyć:

  • opłatę w wysokości 300 lub 1000 zł – jeżeli w trakcie sprawy rozwodowej sąd ma orzec także o podziale majątku,

  • wynagrodzenie pełnomocnika – każdy adwokat czy radca prawny ustala tę kwotę indywidualnie z klientem,

  • opłatę w wysokości 17 zł – jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Czy można uzyskać zwolnienie z kosztów? Małżonkowie w trudnym położeniu finansowym mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, przy czym każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online