Jakie są przesłanki do rozwodu?

Aby sąd mógł orzec rozwód, musi stwierdzić istnienie tzw. przesłanek pozytywnych. Jakie są przesłanki do rozwodu? Dowiedz się, jak prawidłowo skonstruować uzasadnienie pozwu rozwodowego.

Zdjęcie_ring

Pozytywne przesłanki rozwodu – kiedy możliwy jest rozwód?

Obowiązujące przepisy precyzują, kiedy sąd może orzec rozwód małżonków. Jest to możliwe, kiedy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały, czyli wówczas, gdy więzi łączące małżonków ustały. Mowa to o następujących więziach:

  • Emocjonalnej (duchowej). Między małżonkami brak jest typowych dla małżeństwa relacji, czyli m.in. miłości czy szacunku. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie muszą postrzegać się jako wrogów – wielu byłych małżonków stara się, aby relacje między nimi były przyjacielskie, choćby ze względu na wspólne dzieci.
  • Fizycznej. Ma miejsce oziębłość seksualna, czyli małżonkowie nie utrzymują ze sobą relacji intymnych. To z kolei może wpływać negatywnie na budowę więzi emocjonalnej między nimi.
  • Gospodarczej (majątkowej). Małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, żyjąc oddzielnie. Trzeba jednocześnie pamiętać, iż sam fakt, że małżonkowie ze sobą nie zamieszkują, nie musi świadczyć o tym, że nie ma między nimi więzi emocjonalnej czy fizycznej.

Zupełny i trwały rozkład pożycia nie zawsze wystarcza do rozwodu. Istnieją też tzw. negatywne przesłanki rozwodu, które powodują, że sąd nie może orzec końca małżeństwa. Przykładowo rozwód nie może zostać orzeczony, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci.

Powody do rozwodu – przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

W przepisach na próżno szukać pełnego katalogu przesłanek, które prowadziłyby do stwierdzenia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Aby ustalić przesłanki do rozwodu, można posiłkować się dotychczasowym orzecznictwem. Wynika z niego, że najczęstszymi powodami rozwodów są:

  • Alkoholizm jednego z małżonków. Nadużywanie alkoholu przez żonę czy męża jest traktowane przez sądy jako przyczyna trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Z reguły alkoholizm oznacza zaniedbywanie rodziny.
  • Bezpłodność. Zarówno bezpłodność, jak i np. fakt, że żona czy mąż nie chce dziecka, może być wystarczającą przesłanką do orzeczenia przez sąd rozwodu. Bezpłodność trudno jednak rozpatrywać w kategoriach winy, chyba, że małżonek wiedział o niej jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego i tę wiedzę zataił.
  • >Oziębłość seksualna. Oziębła żona czy mąż może być przesłanką nie tylko do rozwodu, ale również starania się o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym.

Inne przesłanki orzeczenia rozwodu to np. niezgodność charakterów czy zdrada. W przypadku zdrady trzeba pamiętać, że nie zawsze musi ona prowadzić do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

„Zdrada emocjonalna a rozwód. W ostatnich latach w orzecznictwie coraz częściej można spotkać się z terminem „zdrada emocjonalna”. Spędzanie czasu z inną osobą czy omawianie z nią swoich problemów może zostać uznane jako argument do rozwodu.”

Powyższe powody do rozwodu nie są wszystkimi przyczynami, jakie małżonkowie wskazują w przygotowywanych przez siebie pozwach. Argumenty do rozwodu to także: trudności finansowe, nieobecność jednego z małżonków przed dłuższy czas czy niewłaściwe zachowywanie się w stosunku do krewnych współmałżonka.

Zdjęcie_chain

Jak uzasadnić pozew rozwodowy – co należy napisać w pozwie?

Małżonek, który składa pozew rozwodowy, musi uzasadnić swoje stanowisko, czyli wskazać, jak doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Z reguły to właśnie ta część pozwu jest najbardziej kłopotliwa. Jak uzasadnić pozew rozwodowy? Warto wymienić wszystkie okoliczności, które mogły doprowadzić do tego, że między małżonkami wygasły wszelkie więzi – będą to np. alkoholizm, bezpłodność czy oziębłość seksualna. Uzasadnienie pozwu rozwodowego powinno być obszerne, a niekiedy również dobrze udokumentowane. Jeżeli to alkoholizm spowodował, że małżonkowie odsunęli się od siebie, dowodem może być np. niebieska karta założona agresywnemu partnerowi czy zdiagnozowanie u niego choroby alkoholowej.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online