Rozwód bez orzekania o winie – wzór pozwu, konsekwencje i koszty

Małżonkowie, którzy porozumieli się w kluczowych kwestiach – opieki nad dziećmi, alimentów i podziału majątku – mogą zdecydować się na szybki rozwód bez orzekania o winie. O czym powinieneś pamiętać, składając pozew o taki rozwód?

image 1

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór

Pozew o rozwód bez orzekania o winie możesz napisać samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Pomóc może ci też wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – przykładowy pozew znajdziesz na stronie internetowej.

Jak powinien wyglądać poprawnie napisany pozew o rozwód bez orzekania o winie? Wymagane dane to:

 • wskazanie daty i miejsca przygotowania pozwu o rozwód bez orzekania o winie,
 • oznaczenie sądu – należy wskazać, do jakiego sądu kierowany jest pozew,
 • dane stron (powoda i pozwanego) – należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL każdej ze stron,
 • sprecyzowanie żądania – może to być: rozwiązanie małżeństwa, powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem czy zasądzenie od pozwanego alimentów na rzecz dziecka (dzieci),
 • uzasadnienie – należy wskazać m.in. powód złożenia pozwu o rozwód (np. niezgodność charakterów małżonków, inne plany co do przyszłości).

Przygotowując pozew o rozwód bez orzekania o winie, pamiętać powinieneś o załącznikach. Wymaganymi załącznikami w sprawach o rozwód są m.in.: odpis pozwu, odpis aktu małżeństwa i urodzenia dziecka czy dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody.

Rozwód bez orzekania o winie – konsekwencje

Jakie są konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie? Warto je poznać jeszcze przed sporządzeniem pozwu. Ten rodzaj rozwodu – podobnie jak rozwód z orzekaniem o winie – ma swoje plusy i minus. Do głównych zalet należy zaliczyć:

 • możliwość szybkiego uzyskania rozwodu – rozwód można otrzymać już na pierwszej rozprawie sądowej,
 • niższe koszty – opłata od pozwu jest niższa, nie trzeba też angażować w sprawę pełnomocnika,
 • mniejszy stres – dzięki temu, że w sprawę nie trzeba angażować osób postronnych oraz istnieje szansa na dobre relacje z byłym małżonkiem.

Rozwód bez orzekania o winie ma wpływ na alimenty. Zgodnie z przepisami małżonek może ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka jedynie wówczas, gdy będzie w niedostatku.

Rozwód bez orzekania o winie – koszty

Jakie są koszty rozwodu bez orzekania o winie? Są one niższe niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Stała opłata sądowa wynosi 600 zł. Jeżeli jednak zostanie orzeczony rozwód bez orzekania o winie, to:

 • sąd zwróci powodowi połowę wpłaconej kwotę – 300 zł,
 • pozwany będzie musiał zwrócić powodowi 150 zł.

Finalnie koszt rozwodu wyniesie 150 zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze opłatę skarbową od pełnomocnictwa (17 zł) oraz koszty pomocy pełnomocnika, np. radcy prawnego. Jeżeli rozważasz rozwód bez orzekania o winie, powinieneś wiedzieć, że pozew możesz napisać samodzielnie – nie jest to szczególnie skomplikowane.

image 2

Rozwód bez orzekania o winie – o co pyta sąd?

Nawet małżonkowie, którzy chcą szybko zakończyć małżeństwo, muszą spodziewać się pytań ze strony sądu. O co pyta sąd na sprawie rozwodowej? Nie ma ściśle określonej puli pytań – wiele z nich może mieć na celu doprecyzowanie wcześniejszych wypowiedzi małżonków. Jakie pytania mogą pojawić się na sprawie rozwodowej? Oto przykłady:

 • od kiedy prowadzicie Państwo odrębne gospodarstwa domowe?
 • jakie zdarzenia stoją za tym, że zdecydowali się Państwo na rozwód?
 • czy mają Państwo wspólne dzieci i czy są dzieci pozamałżeńskie?
 • czy posiadają Państwo wspólność, czy zdecydowali się na rozdzielność majątkową?
 • czy widzą Państwo szansę na uratowanie związku?
 • jak chcecie Państwo podzielić się opieką nad wspólnymi dziećmi?
 • czy są Państwo w stanie porozumieć się w kwestii wychowania dzieci?

To, jakie pytania na sprawie rozwodowej się pojawią, zależy również od tego, co będą mówili małżonkowie, którzy chcą się rozwieść. Rozbieżności w odpowiedziach małżonków mogą spowodować, że sąd wyznaczy termin kolejnej rozprawy.

Rozwód bez orzekania o winie – podział majątku

Sąd okręgowy rozstrzygając o rozwodzie, może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków. Stanie się tak jednak tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie kwestie majątkowe małżonkowie będą mogli rozwiązać na jeden z poniższych sposobów:

 • w sądzie rejonowym – konieczne będzie założenie sprawy,
 • zawierając umowę – należy to zrobić u notariusza.

Warto dobrze rozważyć, czy żądanie podziału wspólnego majątku nie spowoduje zbędnego przedłużenia postępowania sądowego.

image 2

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Czy można liczyć na szybki rozwód bez orzekania o winie, jeżeli małżeństwo ma dzieci? Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? To zależy, czy rodzice są zgodni co do wielu spraw – np. jak będą dzielić między sobą opiekę nad dziećmi i gdzie będą one mieszkać. Niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu małżonkowie przyczynili się do rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd musi:

 • rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej,
 • ustalić miejsce zamieszkania dzieci,
 • ustalić kwestię kontaktów z dziećmi,
 • określić wysokość alimentów na dzieci.

Decydując o powyższych kwestiach, sąd kieruje się dobrem dzieci. Jeżeli jeszcze przed wniesieniem pozwu o rozwód małżonkowie dokonali między sobą takich ustaleń, to w dalszym ciągu mają szansę na szybki rozwód bez orzekania o winie, nawet jeśli posiadają dzieci.

...
Zespół Legeli