Rozwód z alkoholikiem krok po kroku

Choroba alkoholowa to jedna z najczęstszych przyczyn rozwodów. Zachowanie żony czy męża nadużywającego alkoholu może doprowadzić do zerwania więzi między małżonkami. Jak krok po kroku przebiega rozwód z alkoholikiem? Czy pozywający małżonek może liczyć na to, że rozwód spowoduje eksmisję byłego małżonka ze wspólnego mieszkania?

image_wine

Czy alkohol może być podstawą rozwodu?

Tak. Choroba alkoholowa jednego z małżonków z reguły negatywnie wpływa zarówno na życie rodzinne, jak i relacje między małżonkami. To z kolei powoduje, że alkoholizm jest jedną z przesłanek uzasadniających wydanie przez sąd orzeczenia o rozwodzie.

Uwaga! Nie zawsze nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków zostanie przez sąd uznane za powód rozkładu małżeństwa. Jeżeli małżonek dotknięty chorobą alkoholową wykaże, że jego uzależnienie jest wynikiem wydarzeń, które spowodowały problemy w małżeństwie, to sąd nie przychyli się do wniosku złożonego przez drugiego z małżonków.

Jak wygląda rozwód z alkoholikiem krok po kroku? Sprawa zaczyna się od wniesienia pozwu przez jednego z małżonków. Następnie małżonkowie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące np. tego, od kiedy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, przesłuchiwani są też świadkowie. Wszystko to dzieje się na przestrzeni kilku rozpraw, a postępowanie kończy się ogłoszeniem wyroku przez sąd.

Separacja czy rozwód z alkoholikiem?

Alkohol może być przesłanką uzasadniającą pozew zarówno o separację, jak i rozwód. Jest to indywidualna sprawa małżonka, który dostrzega, że alkohol zaburza jego życie małżeńskie. Między separacją a rozwodem występują istotne różnice. Należy pamiętać, że:

  • rozwód to definitywne zakończenie małżeństwa – jest to możliwe, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, czyli zostały zerwane wszystkie łączące małżonków więzi,
  • separacja nie kończy związku małżeńskiego – mimo że separacja powoduje rozdzielność majątkową, to między małżonkami nie ustają wszystkie łączące ich więzi, w rezultacie czego nie mogą oni np. wejść w związki małżeńskie z innymi osobami.

Małżonek, który chce dać drugiemu małżonkowi szansę na poprawę relacji, powinien złożyć w sądzie wniosek o separację, a nie rozwód.

Jak napisać pozew o rozwód z alkoholikiem?

Pozew o rozwód z alkoholikiem należy przede wszystkim dobrze uzasadnić, czyli wykazać, że alkohol przyczynił się do zerwania więzi łączących małżonków. Obszerny opis to nie wszystko – warto odpowiednio wcześniej zadbać o dowody, które potwierdzą słowa osoby pozywającej. Najczęściej pozew o rozwód z alkoholikiem zawiera informacje o:

  • założeniu małżonkowi z chorobą alkoholową niebieskiej karty,
  • interwencjach policji spowodowanych nagannym zachowaniem żony/męża,
  • dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę alkoholową.

Przygotowując pozew o rozwód z alkoholikiem, w jego treści należy podać m.in. przez jaki okres małżonek jest uzależniony od alkoholu (od kiedy spożywa alkohol), jak często sięga po alkohol i jak objawiają się skutki choroby alkoholowej. Dla sądu istotną informacją będą też zmiany (np. finansowe), jakie miały miejsce od momentu uzależnienia się współmałżonka od alkoholu.

image_pen

Jak eksmitować męża alkoholika z mieszkania?

ytanie, jak wyeksmitować męża alkoholika ze wspólnego mieszkania, jest jednym z częściej zadawanych w kontekście rozwodu. Warto wiedzieć, że nie tylko rozwód, ale również separacja może spowodować eksmisję małżonka nadużywającego alkoholu. To jednak wymaga udowodnienia przed sądem, że zachowanie alkoholika uniemożliwia wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

„Jak wymeldować męża alkoholika ze wspólnego mieszkania? Jeżeli małżonek utrudnia normalne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, to jego eksmisję i wymeldowanie ze wspólnej nieruchomości może orzec sąd.”

Odnośnie rozwodu z alkoholikiem pojawiają się też wątpliwości o podział majątku, w tym w szczególności wspólnego mieszkania. Nie zawsze jest tak, że małżonek dotknięty chorobą alkoholową po rozwodzie zostanie z niczym. Sąd bada nie tylko relacje między małżonkami, ale również to, czy i w jakim stopniu ponosili oni ciężar utrzymania rodziny i wspólnego mieszkania. Jeżeli mimo nadużywania alkoholu pozwany małżonek pracuje i płaci część rachunków, to dojdzie do podziału majątku.

Jak ułożyć sobie życie po rozwodzie z alkoholikiem?

Rozwód z alkoholikiem wiąże się z traumą, a rozwiedziony małżonek może wymagać terapii – zdarza się, że jest on współuzależniony. Bywa też tak, że uzyskanie rozwodu z nadużywającym alkoholu mężem czy żoną oznacza zamknięcie pewnego etapu życia i rozpoczęcie kolejnego. Każda sprawa jest inna i trudno z góry przesądzać, jak rozwód wpłynie na małżonków. Po rozwodzie z alkoholikiem z pewnością warto dać sobie czas, a w razie konieczności skorzystać z pomocy specjalistów.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online