Ślub cywilny po rozwodzie – terminy, dokumenty, opłaty

Uzyskanie rozwodu otwiera byłemu małżonkowi drogę do ponownego zawarcia związku małżeńskiego. Jakie dokumenty są niezbędne do ślubu cywilnego? Kiedy po orzeczeniu przez sąd rozwodu można wziąć ślub cywilny? Odpowiadamy na często zadawane pytania.

...

Ślub po rozwodzie – kiedy jest możliwy?

Czy po rozwodzie można wziąć ślub cywilny? Tak. Rozwiedziony małżonek może zawrzeć kolejny związek małżeński. Pamiętać trzeba jednak o terminie. Ile czasu po rozwodzie można wziąć ślub? Procedura jest następująca: sąd ogłasza wyrok rozwodowy i od tego momentu strony mają siedem dni (nie są to dni robocze) na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu uzasadnienia strony mają 14 dni na złożenie apelacji. Kiedy zatem wyrok o rozwód staje się prawomocny, a rozwiedziony małżonek może wziąć ślub cywilny? Rozróżnić należy trzy sytuacje – jeżeli:

 • żaden z małżonków nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku, to wyrok jest prawomocny po upływie siedem dni od dnia jego orzeczenia,
 • jedna ze stron złoży wniosek o uzasadnienie wyroku rozwodowego, a następnie nie złoży apelacji, to wyrok uprawomocni się po 14 dniach, licząc od dnia doręczenia uzasadnienia,
 • jeden z małżonków wniesie apelację, to wyrok uprawomocni się z dniem jego wydania przez sąd rozpoznający apelację.

Ile czasu po rozwodzie można wziąć ślub? Trzeba odczekać minimum siedem dni od momentu ogłoszenia wyroku o rozwodzie, aby rozpocząć załatwianie formalności w urzędzie stanu cywilnego. W praktyce na wydanie prawomocnego orzeczenia rozwodowego również można czekać kilka dni. Wszystko to powoduje, że wydłuża się okres, po którym osoba rozwiedziona może ponownie stanąć na ślubnym kobiercu.

Jakie dokumenty do ślubu cywilnego?

Od strony formalnej przygotowania do ślubu cywilnego sprowadzają się do zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu cywilnego, jeżeli jeden z narzeczonych jest po rozwodzie? Do urzędu stanu cywilnego należy dostarczyć:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z wyrokiem rozwodowym – dotyczy to byłych małżonków, którzy chcą ponownie wziąć ślub,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej – przyszli małżonkowie muszą wnieść opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł; opłata za ślub poza urzędem wynosi 1000 zł,
 • dowody tożsamości – trzeba je okazać urzędnikowi w urzędzie stanu cywilnego,
 • akt urodzenia – obywatele Polski, którzy nie mają polskiego aktu stanu cywilnego muszą przygotować zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego – dotyczy to cudzoziemców.

Co jeszcze jest potrzebne do ślubu cywilnego? Jeżeli rozwodnikiem jest cudzoziemiec, a dokumenty są sporządzone w języku obcym, to konieczne będzie ich przetłumaczenie. Warto pamiętać, że w przypadku spraw urzędowych wymagane jest tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć ślub cywilny nie komunikuje się w języku polskim, w urzędzie wymagana będzie obecność tłumacza przysięgłego.

...

Jak wziąć ślub cywilny – krok po kroku

Jak wziąć ślub cywilny – krok po kroku Organizacja ślubu cywilnego nie jest bardzo skomplikowana. W czasie jednej wizyty w urzędzie stanu cywilnego przyszli małżonkowie mogą ustalić wszystkie najistotniejsze szczegóły, czyli:

 • termin ślubu – aby małżeństwo mogło zostać zawarte, musi upłynąć miesiąc od momentu złożenia zapewnienia o tym, że przyszli małżonkowie nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • miejsce udzielenia ślubu – obecnie kierownicy urzędów stanu cywilnego udzielają ślubów zarówno w urzędzie, jak i poza nim,
 • wybór nazwiska – przyszli małżonkowie muszą zdecydować w sprawie nazwiska, czyli określić, jakie nazwisko będą nosić po zawarciu związku małżeńskiego i jakie nazwisko będą nosić ich przyszłe dzieci.

Jak wziąć ślub cywilny? W wyznaczonym dniu przyszli małżonkowie powinni udać się do urzędu stanu cywilnego lub w ustalone miejsce, gdzie kierownik tego urzędu udzieli im ślubu. Potwierdzeniem zawarcia związku małżeńskiego będzie skrócony odpis aktu małżeństwa. Zawarcie ślubu cywilnego przez osoby, które w przeszłości były w związku małżeńskim, nie różni się zatem znacznie od standardowej procedury. Główna różnica polega na konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających to, że przyszła żona czy mąż nie pozostaje już w związku małżeńskim.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online