Ulga na dziecko po rozwodzie – ile wynosi, jak skorzystać i komu przysługuje?

Czy ulga na dziecko przysługuje po rozwodzie? Tak, chociaż rodzice muszą pamiętać o ograniczeniach. Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi na dziecko i jesteś po rozwodzie, to zapoznaj się z naszym poradnikiem – podpowiadamy, jak rozliczyć ulgę prorodzinną.

...

Ulga na dziecko po rozwodzie – co trzeba wiedzieć?

Jak wygląda rozliczenie PIT po rozwodzie? Czy ulga prorodzinna po rozwodzie przysługuje każdemu z byłych małżonków? Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców nie jest sprawą oczywistą – należy rozróżnić dwie sytuacje: gdy dziecko jest niepełnoletnie i gdy dziecko jest pełnoletnie.

Ulga prorodzinna po rozwodzie przysługuje wyłącznie temu z rodziców, który wykonuje władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Może się zdarzyć, że każdy z rodziców wykonuje władzę rodzicielską – wówczas też każdemu z nich będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi.

"Jeżeli byli małżonkowie pozostają w dobrych relacjach, mogą ustalić między sobą, jaką kwotę każdy z nich odliczy w zeznaniu rocznym. Formalnie nie ma zatem przeszkód, aby z ulgi skorzystał tylko jeden rodzic, mimo że każdy z nich wykonuje władzę rodzicielską. Dla celów dowodowych byli małżonkowie mogą przygotować stosowne oświadczenie (choć nie muszą tego robić)."

Inaczej sytuacja wygląda, gdy tylko jeden z rodziców wykonuje władzę rodzicielską. Wówczas tylko on ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej – drugiemu rodzicowi odliczenie na dziecko nie będzie przysługiwać.

Przykład: Pani Anna po rozwodzie opiekuje się dwójką dzieci i w związku z tym nie jest aktywna zawodowo. Jej były mąż uczestnictwo w życiu byłej rodziny ogranicza do zapłaty alimentów zasądzonych przez sąd – nie kontaktuje się z dziećmi, nie korzysta z widzeń. W efekcie odliczenie na dziecko po rozwodzie przysługuje wyłącznie kobiecie, gdyż to ona wykonuje władzę rodzicielską nad dziećmi.

Ulga na dziecko pełnoletnie a rozwód

Inaczej prezentuje się odliczenie na dorosłe (pełnoletnie) dziecko po rozwodzie. Jeżeli kontynuuje ono naukę, to jego rodzice do ukończenia przez nie 25. roku życia mogą korzystać z ulgi prorodzinnej. Jedynym ograniczeniem jest wysokość zarobków dziecka – jego opodatkowane dochody nie mogą przekroczyć kwoty 3089 zł. Z kolei wykonywanie władzy rodzicielskiej nie jest już czynnikiem kluczowym. Z ulgi będzie zatem mógł skorzystać także ten rodzic, który nie sprawuje opieki nad dzieckiem i w żaden inny sposób nie uczestniczy w jego życiu.

Odliczenie na dorosłe dziecko po rozwodzie może być źródłem konfliktu między rodzicami. Jak w takiej sytuacji należy uwzględnić ulgę w rozliczeniu PIT po rozwodzie? Jeżeli byli małżonkowie nie mogą porozumieć się w zakresie korzystania z ulgi, każdy z nich powinien wykorzystać 50 proc. – takie rozwiązanie znajduje też uzasadnienie orzecznictwie sądów.

Przykład: Państwo Kowalscy są po rozwodzie i mają jedno wspólne dziecko. Ponieważ roczne dochody ich pełnoletniego syna wyniosły 4700 zł, to nie mogą oni skorzystać z ulgi prorodzinnej – nie będzie ona przysługiwała żadnemu z nich.

...

Czym jest ulga na dziecko i jak z niej skorzystać?

Ulga prorodzinna (ulga podatkowa na dziecko) jest jedną z ulg podatkowych – jej zasady zostały określone w przepisach prawa podatkowego. Uogólniając, można powiedzieć, że ulga ta jest dedykowana osobom posiadającym dzieci. Aby jednak móc z niej skorzystać, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Dotyczą one:

  • wieku dziecka – ulga przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na dziecko niepełnosprawne otrzymujące m.in. rentę socjalną (bez względu na wiek) oraz na dzieci do 25. roku życia, które ciągle się uczą i których dochody w danym roku nie przekraczają 3089 zł,
  • sposobu rozliczania dochodów – np. osoby rozliczające się ryczałtem nie mają prawa do korzystania z ulgi na dzieci,
  • wysokości uzyskiwanych dochodów – istnieją limity dochodów, po których przekroczeniu podatnicy posiadający dzieci nie będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko.

Jak rozliczyć ulgę prorodzinną? Uwzględnia się ją w zeznaniu rocznym, w efekcie czego z reguły dochodzi do nadpłaty podatku – podatnik otrzymuje zwrot części zapłaconego podatku.

Przykład: Państwo Nowak są rodzicami dwójki dzieci. Jedno z nich uczęszcza do podstawówki, drugie właśnie skończyło czwarty rok studiów. Ponieważ pracują oni na etatach i spełniają kryterium dochodowe, korzystają z ulgi prorodzinnej. Dzięki temu rodzina otrzymuje co roku zwrot części podatku.

Komu przysługuje ulga na dziecko 2020?

Zarówno w trakcie małżeństwa, jak i po rozwodzie odliczenie na dziecko budzi wśród rodziców wiele wątpliwości. Dzięki zastosowaniu ulgi prorodzinnej można zmniejszyć wysokość podatku. Niestety, nie przysługuje ona każdemu rodzicowi – przepisy precyzują, kto i w jakim stopniu może z niej skorzystać.

"Aby móc skorzystać z ulgi na dziecko, niezbędne jest wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Oznacza to, że rodzic czy opiekun wychowuje dziecko – zaspokaja jego podstawowe potrzeby i dba o jego rozwój, w tym emocjonalny i duchowy. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej, sporadyczne kontakty czy płacenie alimentów nie są zatem wystarczającymi przesłankami do tego, aby móc skorzystać z ulgi w przypadku małoletnich dzieci."

...

Beneficjenci ulgi

Ulga podatkowa na dziecko przysługuje nie tylko rodzicom – prawo do niej mają również rodzice zastępczy i opiekunowie. Inaczej mówiąc, ulga przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem. Nie jest to jednak jedyna przesłanka, o której trzeba pamiętać, gdyż równie istotna jest forma rozliczania się z fiskusem. Rodzice czy opiekunowie, którzy:

  • są zatrudnieni na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą własną działalność (rozliczają się na formularzach PIT-36 lub PIT-37) – mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej,
  • rozliczają się ryczałtem lub liniowo – nie mają prawa do ulgi prorodzinnej.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, które wspólnie wychowują dziecko (dzieci), mają prawo do jednej ulgi. Jak uwzględnić ulgę w PIT w przypadku sporządzania oddzielnych zeznań podatkowych? W takich sytuacjach małżonkowie mogą dowolnie ustalić proporcję, w jakich skorzystają z ulgi. Przykład: Państwo Wiśniewscy są po rozwodzie. Przed rozwodem rozliczali się wspólnie. Jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu stwierdzili, że małoletnimi dziećmi będą opiekować się naprzemiennie. Z tego względu każdy z rodziców wykazuje w zeznaniu rocznym ulgę w wysokości 50 proc. Analogicznie w sprawie podziału obowiązków dotyczących dzieci porozumieli się państwo Kowalscy, przy czym oni zdecydowali, że ulgę będą rozliczać w proporcjach 30 i 70 proc. Jak rozliczyć ulgę prorodzinną – wysokość ulgi

Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców wiąże się też z pytaniem o jej wymiar. Ile wynosi ulga na dziecko w 2020 r.? Jej wysokość prezentuje się następująco:

  • na pierwsze dziecko ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie – rocznie 1112,04 zł,
  • na drugie dziecko ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie – rocznie 1112,04 zł,
  • na trzecie dziecko ulga wynosi 166,67 zł miesięcznie – rocznie 2000,04 zł,
  • na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 225 zł miesięcznie – rocznie 2700 zł.

Jak rozliczyć ulgę prorodzinną? Aby móc skorzystać z ulgi trzeba pamiętać o limicie rocznych zarobków. Zarówno dla singli, jak i rozwodników wynosi on 56 000 zł.

Przykład: Pan Mateusz po rozwodzie wychowuje syna. Jego była małżonka nie płaci alimentów i nie interesuje się dzieckiem. Ponieważ zarobki pana Tadeusza w ubiegłym roku wyniosły 120 tys. zł, mężczyzna nie będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej – jego dochody przekraczają ustanowiony limit.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online