Uprawomocnienie wyroku rozwodowego – kiedy ma miejsce uprawomocnienie rozwodu?

Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód, często z niecierpliwością czekają na uprawomocnienie wyroku rozwodowego. Powód jest prosty – wówczas mogą zacząć kolejny etap życia, w tym zawrzeć nowy związek małżeński. Kiedy wyrok rozwodowy jest prawomocny? Jak prawidłowo liczyć terminy?

...

Kiedy ma miejsce uprawomocnienie wyroku rozwodowego?

Uprawomocnienie rozwodu ma miejsce wówczas, gdy stronom sprawy nie przysługują już żadne środki odwoławcze. Ponieważ od wyroku sądu pierwszej instancji może odwołać się każdy z małżonków, to prawomocność wyroku rozwodowego nie może zostać stwierdzona od razu – jest to możliwe dopiero wówczas, gdy żadna ze stron nie skorzysta z przysługującego jej prawa.

Jaka jest ścieżka odwołania się od wyroku sądu pierwszej instancji i kiedy uprawomocnienie rozwodu staje się faktem? Od 7 listopada 2019 r. w tym zakresie obowiązują nowe zasady. Strona sprawy, która chce odwołać się od wyroku, musi:

  • w terminie siedmiu dni od ogłoszenia sentencji wyroku rozwodowego złożyć wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem,
  • w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem wnieść apelację – wnosi się ją do sądu, który wydał orzeczenie.

Czy to oznacza, że trzeba czekać 21 dni na uprawomocnienie wyroku rozwodu? Po zmianie przepisów nie ma takiej konieczności.

Termin uprawomocnienia wyroku rozwodowego

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uprawomocnienie wyroku w sprawie rozwodu ma miejsce po upływie terminu, w którym można wnioskować o wydanie wyroku rozwodowego z uzasadnieniem. Dlaczego? Gdyż wystąpienie o uzasadnienie jest niezbędne, aby wnieść apelację. Strona, która nie złoży wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem, zamyka sobie drogę do zaskarżenia wyroku.

„Uprawomocnienie wyroku – dni robocze czy kalendarzowe? Sądy nie posługują się terminem „dni robocze”. Termin na uprawomocnienie rozwodu liczy się zawsze w dniach kalendarzowych.”

...

Ile trwa uprawomocnienie wyroku po rozwodzie? Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny?

Uprawomocnienie rozwodu będzie miało miejsce następnego dnia po ostatnim dniu, w którym strony mogły złożyć wniosek o wydanie uzasadnienia do wyroku rozwodowego.

Przykład: Jeżeli sąd okręgowy wydał wyrok 15 lipca 2020 r., to strona planująca go zaskarżyć powinna złożyć wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem do dnia 22 lipca. Brak takiego wniosku spowoduje, że 23 lipca będzie miało miejsce uprawomocnienie rozwodu.

Jak uzyskać odpis aktu rozwodowego – wniosek i opłata

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego każdy z byłych małżonków może złożyć wniosek o odpis prawomocnego wyroku rozwodowego. Jak uzyskać odpis aktu rozwodowego? W tym celu należy wykonać dwie czynności:

  • złożyć wniosek o odpis rozwodu – wniosek składa się do sądu, który go wydał, a wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej sądu,
  • wnieść opłatę – po zmianach przepisów za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za każde 10 stron wydanego dokumentu.

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku sądowego można złożyć osobiście w biurze podawczym lub wysłać za pośrednictwem poczty. Numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę, również można znaleźć na stronie internetowej sądu.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online