Wycofanie pozwu o rozwód – jak i kiedy można to zrobić?

Złożyłeś pozew o rozwód, lecz zmieniłeś zdanie i teraz zastanawiasz się, jak go wycofać? Jest to możliwe, ale nie w każdym momencie. Sprawdź, jak skutecznie wycofać pozew o rozwód i kiedy nie będziesz potrzebował na to zgody współmałżonka.

image stop

Czy można wycofać pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pytanie, czy można wycofać pozew o rozwód, jest pozytywna. Wycofanie pozwu rozwodowego możliwe jest jednak jedynie po złożeniu pisemnego wniosku. Istotny jest też moment złożenia tego dokumentu – może się okazać, że aby wycofać pozew rozwodowy, będziesz potrzebował zgody współmałżonka.

Kiedy można wycofać wniosek o rozwód?

Wniosek o wycofanie pozwu o rozwód możesz złożyć aż do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W praktyce oznacza to, że wniosek o wycofanie pozwu o rozwód jest możliwy nawet tuż po wydaniu przez sąd okręgowy orzeczenia, ale – co ważne – jeszcze przed jego uprawomocnieniem się. To jednak, czy złożony przez ciebie wniosek wywrze oczekiwany skutek, zależy od etapu postępowania. Jeżeli:

  • pozwany małżonek nie odpowiedział na pozew – wówczas jego zgoda na wycofanie pozwu rozwodowego nie jest konieczna,
  • pozwany małżonek zapoznał się z odpisem pozwu i wniósł odpowiedź, w której zażądał oddalenia powództwa – również możliwe jest wycofanie pozwu o rozwód,
  • pozwany małżonek wniósł odpowiedź, w której zażądał rozwodu – będziesz potrzebował jego zgody na wycofanie pozwu o rozwód.

W najlepszej sytuacji będziesz wówczas, gdy twój współmałżonek nie zdąży odpowiedzieć na pozew. W przeciwnym razie – jak podkreślają prawnicy – z reguły wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

image letter

Jak wycofać pozew o rozwód?

Po przemyśleniu sprawy uznałeś, że nie powinieneś składać wniosku o pozew rozwodowy? Jeżeli zastanawiasz się, jak wycofać pozew rozwodowy z sądu, to powinieneś wiedzieć, że nie jest to szczególnie skomplikowane. Wystarczy przygotować stosowne pismo i złożyć je w tym sądzie okręgowym, który miał rozstrzygnąć sprawę o rozwód i wydać orzeczenie.

Jak wycofać pozew o rozwód? Prawidłowo przygotowane pismo powinno zawierać następujące dane:

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku o wycofanie pozwu,
  • określenie sądu okręgowego, do którego kierowany jest wniosek,
  • dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer PESEL) stron,
  • określenie żądania – w tym przypadku będzie to wycofanie pozwu o rozwód.

Jak określić żądanie? Wystarczy napisać: „Złożonym pismem wycofuję pozew o rozwód złożony w dniu (dzień) przeciwko pozwanemu (imię i nazwisko)”. Dokument musi być własnoręcznie podpisany przez powoda, czyli Ciebie – osobę składającą wniosek. Pismo możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Wycofanie pozwu o rozwód – uzasadnienie

Dobrą wiadomością dla osób zastanawiających się, jak wycofać pozew rozwodowy z sądu, jest fakt, że do takiego wniosku nie trzeba sporządzać uzasadnienia. Jeżeli chcesz, wskaż motywy swojej decyzji – możesz m.in. napisać, że Twoje relacje z małżonkiem uległy poprawie i w związku z tym chcesz wycofać pozew o rozwód. Nie jest to jednak konieczne.

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online