Wyrok rozwodowy – treść wyroku rozwodowego i ile czeka się na odpis wyroku rozwodowego

Sprawa rozwodowa kończy się wydaniem wyroku przez sąd. Co oznacza treść wyroku rozwodowego i kiedy uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Rozwiewamy też wątpliwości dotyczące składania wniosku o odpis wyroku rozwodowego.

...

Elementy wyroku rozwodowego – treść wyroku rozwodowego

Treść wyroku rozwodowego zawiera znacznie więcej niż tylko orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa – sąd podczas sprawy rozwodowej rozstrzyga także inne kwestie. Należą do nich przede wszystkim:

  • Władza rodzicielska. Jeżeli byli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to sąd w wyroku rozwodowym wskazuje, któremu z małżonków została przyznana władza rodzicielska, a któremu została ona ograniczona.
  • Alimenty dla małżonka niewinnego. Sąd w wyroku rozwodowym może orzec o alimentach dla małżonka, który w związku z rozwodem popadł w niedostatek lub którego sytuacja majątkowa znacznie się pogorszyła.
  • Wspólne mieszkanie. Jeżeli byli małżonkowie zamieszkują wspólnie, treść wyroku rozwodowego będzie zawierała rozstrzygnięcie dotyczące zasad korzystania z nieruchomości.
  • Podział majątku. Ta kwestia nie zawsze zostaje rozstrzygnięta w wyroku sądowym. W dużej mierze zależy to od tego, czy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli tak, to sąd nie dokona podziału majątku.

Orzekając rozwód, sąd co do zasady powinien ustalić, czy i który małżonek jest winny rozpadu małżeństwa. Jeżeli jednak małżonkowie dojdą do porozumienia i złożą wspólny wniosek, kwestia ta nie będzie rozstrzygana.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o odpis wyroku rozwodowego?

„Czy wyrok rozwodowy przychodzi do domu?” – takie pytanie często słyszą pełnomocnicy reprezentujący małżeństwo, które się rozwodzi. Odpowiedź na pytanie, czy sąd wysyła wyrok rozwodowy, jest negatywna. Sądy nie mają obowiązku doręczyć wyroku stronom postępowania. To z kolei oznacza, że należy złożyć wniosek o odpis wyroku rozwodowego.

„Skąd wziąć wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego? Niemal wszystkie sądy na swoich stronach internetowych udostępniają wniosek o wyrok rozwodowy. Wystarczy go pobrać, wydrukować i wypełnić. Pamiętaj, aby wskazać adres do doręczeń – to właśnie na niego zostanie wysłany odpis wyroku rozwodowego.”

Wniosek o prawomocny wyrok rozwodowy należy wysłać do sądu po upływie ośmiu dni, licząc od daty jego ogłoszenia. Jak liczyć osiem dni uprawomocnienia? Przy obliczaniu prawomocności uwzględnia się wszystkie dni, nie tylko robocze. Jaka jest opłata za odpis wyroku rozwodowego? Aktualnie za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia sądy pobierają opłatę w wysokości 20 zł za każde 10 stron wydanego dokumentu.

...

Uzasadnienie wyroku rozwodowego – co warto wiedzieć?

O wyrok rozwodowy z klauzulą prawomocności należy wystąpić do sądu. Co natomiast z uzasadnieniem wyroku? Uzasadnienie wyroku rozwodowego może być istotne dla byłego małżonka, na którego rzecz zasądzono alimenty – dokument ten przyda się m.in. przy składaniu wniosku o podwyższenie świadczenia alimentacyjnego w przyszłości.

„Wyrok rozwodowy – wzór takiego wyroku można bez trudu znaleźć w internecie. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wygląda przykładowy wyrok rozwodowy, znajdziesz go m.in. na blogach kancelarii prawnych.”

Co zatem zrobić?

Aby otrzymać uzasadnienie wyroku rozwodowego, wystarczy złożyć wniosek. Wzór takiego pisma również znajdziesz na stronie internetowej sądu, możesz je także przygotować samodzielnie. W drugim przypadku wystarczy tylko:

  • wskazać swoje dane osobowe,
  • podać numer sprawy (sygnaturę akt sądowych),
  • określić sąd, do którego kierowany jest wniosek,

Uzasadnienie wyroku rozwodowego – tak samo, jak odpis wyroku sądowego – dostarczane jest na wskazany we wniosku adres (zamieszkania lub korespondencji).

...
Zespół Legeli
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Przygotuj swój pozew samodzielnie i w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy wogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij
Rozwód online