Instrukcja

Kalkulator pozwala obliczyć sumaryczną kwotę alimentów, jakie przysługują na dziecko. Wprowadzane dane proszę zaokrągloć do pełnych kwot, bez części dziesiętnej. Wszystkie wydatki zostały podzielone na sekcje. Jeśli w Twoim przypadku dany element nie jest uwzględniany, pozostaw pole puste. Podczas zapisywania kwot w poniszych polach, podaj kwoty wyliczone na jedno dziecko.

Kalkulator pozwala obliczyć sumaryczną kwotę alimentów, jakie przysługują na dziecko. Wprowadzane dane proszę zaokrągloć do pełnych kwot, bez części dziesiętnej. Wszystkie wydatki zostały podzielone na sekcje. Jeśli w Twoim przypadku dany element nie jest uwzględniany, pozostaw pole puste. Podczas zapisywania kwot w poniszych polach, podaj kwoty wyliczone na jedno dziecko.

Imię dziecka

Wiek dziecka

Zdrowie
Wizyty lekarskie
Leki
Rehabilitacja
Zakupy
Żywność
Artykuły higeniczne
Odzież
Dom
Rachunki
Czynsz
Utrzymanie domu
Rekreacja
Zajęcia dodatkowe
Edukacja
Zabawki

Jeśli wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione, kliknij przycisk pobierz pdf

Jeśli wszystkie informacje zostały uzupełnione, kliknij przycisk pobierz podsumowanie pdf

Całkowita suma: