klientka

Przeprowadź swój
rozwód już od 399 zł

Zapewnimy Ci wsparcie od przygotowania pozwu, aż do wyroku w sprawie.

450 minut temu nowy użytkownik rozpoczął sprawę rozwodową. Codziennie 35 osób rozpoczyna z nami proces rozwodowy online.


Doświadczony zespół dostępny dla Ciebie online

0


Klientów rozpoczęło z nami swoją sprawę

0


Powiatów obsługujemy

0


Klientów rozpoczyna z nami sprawę każdego dnia


Profesjonalni, doświadczeni prawnicy, którym możesz zaufać

prawnik_1 prawnik_2 prawnik_3 prawnik_4 prawnik_5

Skorzystaj możliwości wyboru doświadczonego prawnika. Współpracują z nami specjaliści prawa rodzinnego z całej Polski. Dzięki współpracującym z nami prawnikom przeprowadzisz swoją sprawę rozwodową sprawnie i bez stresu. Nasz prawnik będzie dla Ciebie wsparciem w sądzie nie tylko w sprawie rozwodowej ale także pomoże Ci w sprawach dotyczących dzieci, alimentów czy podziału majątku. Jeżeli wolisz przejść przez proces rozwodowy samodzielnie to nasz prawnik doradzi Ci jak to zrobić i napisze dla Ciebie pozew.

Współpracują z nami

Prosta droga do rozwodu

Załóż konto

Zarejestruj się i otrzymaj wsparcie naszych specjalistów.

Uzupełnij dane i otrzymaj dokumenty

Prosty i czytelny proces. Możesz uzupełniać dane stopniowo i w dowolnym momencie.

Wnieś pozew do sądu

Przekaż nam sprawę do weryfikacji, a my damy Ci gotowy pozew.

Otrzymaj wsparcie

W zaleznosci od Twoich potrzeb zapewnimy Ci wsparcie prawnika lub nasze konsultacje

Zapewnimy wsparcie w Twojej sprawie rozwodowej

Pozew to nie wszystko. Dlatego oferujemy Ci wparcie naszych prawników i konsultantów

Rozwód
od 399  zł za sprawę

+ koszty sądowe

wsparcie dedykowanej infolinii

indywidualny opiekun sprawy

godzina bezpłatnej konsultacji

możliwość wielokrotnej edycji pozwu

dostęp do bazy adwokatów i radców prawnych z całej polski

Rozpocznij

Zadzwoń

Responsive image

Masz pytanie?

Porozmawiaj bezpłatnie z Doradcą.

Zadzwoń 539 470 002

Koszt rozwodu

Nasi konkurenci pobierają opłaty za pozew zależne od typu sprawy - najdroższe pozwy kosztują nawet 1500,00 zł. W Legeli cenimy sobie dostępność i elastyczność. Najtańsza oferta rozpoczyna się już od 399 zł. Zachęcamy do zarejestrowania się, aby skorzystać z aktualnych promocji.
Po uiszczeniu opłaty, nasi specjaliści zweryfikują Twoją sprawę i na podstawie podanych danych przygotują pozew. Proces przygotowania pozwu zakłada również konsultacje mailowe, jeśli z Twojej lub naszej strony wystąpi taka potrzeba.
Złożenie pozwu o rozwód oznacza konieczność uregulowania opłaty sądowej, która wynosi 600 zł. Nie jest to całkowity koszt rozwodu – na dodatkowe wydatki muszą przygotować się osoby korzystające z profesjonalnego pełnomocnika. Zapłacą one: 17 zł tytułem opłaty za pełnomocnictwo, kwotę tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, Mniej za orzeczenie rozwodu zapłacą małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie. Mimo że małżonek wnoszący pozew musi zapłacić 600 zł, to po wydaniu orzeczenia przez sąd zostanie mu zwrócona kwota 300 zł.

Proces rozwodowy

Sprawy o rozwód leżą w kompetencji sądów okręgowych. Pozew należy zatem złożyć do sądu okręgowego, który jest właściwy miejscowo. Właściwość miejscowa została sprecyzowana w art. 41. Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się przed sądem: - w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – jeżeli chociaż jeden z małżonków w tym okręgu ma miejsce zamieszkania lub pobytu, - jeżeli powyższa podstawa nie ma zastosowania, to właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, - jeżeli powyższej podstawy nie ma, to właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. Złożenie pozwu oznacza konieczność uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy sądu.
Strona, która odebrała egzemplarz pozwu, znajdzie dołączone do niego pismo o wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód. Na przygotowanie odpowiedzi ma 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki pocztowej. Na otrzymany pozew rozwodowy nie trzeba jednak odpowiadać. Jeżeli współmałżonek nie przygotuje odpowiedzi, nie musi obawiać się kar. Kiedy warto przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy? Jeżeli strona nie chce rozwodu lub uważa, że to współmałżonek jest winny rozkładu pożycia. Wówczas w odpowiedzi można przedstawić posiadane dowody.
Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy nie spowoduje, że sprawa zostanie zablokowana – proces będzie toczył się dalej. Współmałżonka, który nie udzielił odpowiedzi na pozew rozwodowy, nie czekają z tego powodu żadne sankcje (np. finansowe). Z drugiej strony brak odpowiedzi może skutkować tym, że w później nie będzie mógł on zgłosić świadków. Odpowiedzi na pozew rozwodowy nie trzeba przygotowywać samodzielnie – może to zrobić profesjonalny pełnomocnik. Wówczas jednak nie warto zwlekać, gdyż musi on mieć czas, aby zapoznać się z treścią pozwu i się do niego ustosunkować.
Tak, wycofanie pozwu rozwodowego jest dopuszczalne. Małżonkowie, którzy doszli do porozumienia i zdecydowali, że nie chcą, aby ich związek został prawnie zakończony, mogą wycofać wniosek rozwodowy. Aby było to możliwe, trzeba pamiętać o konieczności uzyskania zgody współmałżonka. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy druga strona zdążyła już ustosunkować się do otrzymanego pozwu. Wycofanie powództwa zostało przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego. Jest ono możliwe aż do momentu uprawomocnienia się wyroku. Aby skutecznie wycofać pozew, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o cofnięcie pozwu rozwodowego.
Aby uzyskać rozwód, konieczne jest złożenie pozwu. Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez sądy okręgowe. W Polsce sądy okręgowe znajdują się w największych miastach, np. Gorzowie Wielkopolskim, Ostrołęce, Siedlcach, Kaliszu, Częstochowie, Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Koninie, Elblągu czy Rybniku. Łącznie na terenie kraju działa ponad 40 sądów okręgowych. Małżonek, który ma zamiar złożyć pozew o rozwód, powinien upewnić się, który sąd okręgowy będzie właściwy do rozpoznania sprawy. Skierowanie wniosku do niewłaściwego sądu spowoduje wydłużenie procedury.
Separacja i rozwód to dwie różne instytucje, które mają różne skutki prawne. Najważniejsze różnice dotyczą tego, że:
  • małżonkowie w separacji w dalszym ciągu są związani węzłem małżeńskim, a to oznacza, że nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego,
  • rozwód oznacza trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – każdy z byłych małżonków może zawrzeć kolejny związek małżeński,
  • tylko po rozwodzie każdy z byłych małżonków może złożyć oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego (lub przed konsulem) i wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.
Z uwagi na powyższe różnice na separację z reguły decydują się małżeństwa, które nie są przekonane co do rozstania.
Czas oczekiwania na rozwód z reguły zależy od tego, czy małżonkowie porozumieli się w istotnych kwestiach (np. dotyczących wychowania wspólnego dziecka), czy też oczekują, że sąd będzie orzekał o winie. W pierwszym przypadku orzeczenie o rozwodzie można otrzymać nawet na pierwszej rozprawie. Złożenie do sądu pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że sąd będzie musiał zapoznać się z materiałem dowodowym. Najpewniej przesłuchiwani będą też świadkowie wskazani przez strony. Oznacza to, że uzyskanie rozwodu nie zawsze będzie możliwe w ciągu roku, licząc od momentu złożenia wniosku.
Rozwód bez orzekania o winie nieprzypadkowo jest uznawany za tańszy i szybszy niż rozwód z orzekaniem o winie. Aby sąd orzekł o rozwodzie, z reguły potrzebna jest jedna lub dwie rozprawy. Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy rozwód bez orzekania o winie jest orzekany już na pierwszej rozprawie sądowej, po wysłuchaniu stron. Rozprawy o rozwód z reguły są wyznaczane co dwa-trzy miesiące. Oznacza to, że gdy małżonkowie są zgodni co do rozstania, mogą uzyskać rozwód w okresie krótszym niż sześć miesięcy.
Skrócony akt małżeństwa jest jednym z dokumentów, które należy dołączyć do pozwu o rozwód. Gdzie można uzyskać skrócony akt małżeństwa? W urzędzie stanu cywilnego. Jego odbiór jest możliwy na trzy sposoby: - osobiście w urzędzie stanu cywilnego – skrócony akt małżeństwa wydawany jest w formie papierowej, - za pośrednictwem poczty – wówczas skrócony akt małżeństwa również wydawany jest w formie papierowej, - elektronicznie – skrócony akt małżeństwa jest przesyłany drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP. Osoby zainteresowane uzyskaniem wielojęzycznego odpisu skróconego aktu małżeństwa powinny pamiętać, że nie ma możliwości jego dostarczenia w wersji elektronicznej.

Pozew online

Nasza usługa kierowana jest do wszystkich, którzy chcą przeprowadzić swoje postępowanie rozwodowe minimalizując koszty i konieczność wychodzenia z domu. Nasz serwis umożliwia klientowi samodzielne przygotowanie pozwu, weryfikację jego kompletności a także możliwość przechowywania dokumentów rozwodowych w jednym miejscu.
Podczas korzystania z usługi serwisu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe w postaci Twojego adresu e-mail oraz danych, które uzupełniasz na dokumentach. Szczegółowe informacje jak je przetwarzamy opisane są w naszej polityce prywatności.
Zacznij już dziś

Wybierz Legeli i zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Otrzymaj swój pozew w pełni online. Sam zdecydujesz, kiedy i czy w ogóle są Ci potrzebne kosztowne spotkania z adwokatem.

Rozpocznij